^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

O programie

Opis programu CMMS Maszyna SMART, instalacja, wersje, numeracja

O programie

Program CMMS Maszyna SMART to oprogramowanie klasy CMMS o ponad 12 letniej historii służące zarządzaniu majątkiem technicznym firm, zarządzanie utrzymaniem ruchu, zapasami części, dokumentacją.


film-ogólny przegląd programuSkrócony przegląd funkcjonalności oprogramowania
 • Rejestr wyposażenia: maszyny, urządzenia, pojazdy, urządzenia infrastruktury, budynki etc.
 • Rejestr narzędzi rozumianych jako wymienne części maszyn: formy, wykrojniki etc.
 • Rejestr opomiarowania
 • Rejestr dokumentów
 • Rejestr firm – dostawcy, serwis, usługodawcy etc
 • Rejestr historii – awarie, usterki, eksploatacje, w skrócie cała historia wyposażenia
 • System zgłoszeń awarii
 • Harmonogram prac okresowych i czynności formalnych
 • Rejestr części zamiennych
 • Rejestr wypadków, ocena ryzyka FEMA
 • Rejestr zasobów dyskowych
 • Rejestr projektów i inwestycji
 • Liczniki motogodzin z opcją korekt harmonogramów
 • Komunikacja między pracownikami
 • Raporty i zestawienia, wizualizacja pracy i stanu

Jako opcjonalny dodatek dostępny jest też serwer aplikacji mobilnych pozwalający na uruchamianie aplikacji w przeglądarkach a wiec np. na telefonach, tabletach etc.
Z kolei aplikacje mobilne pozwalają na szybki ogląd sytuacji ( telefon lub duży monitor / TV) oraz wykonanie podstawowych operacji.

Wersja demo

Wersja demonstracyjna
Informacje na temat logowania znajdują się na zakładce "Informacje o wersji DEMO" w głównym oknie programu

Wersja demo jest wersją jednostanowiskową z ograniczeniami ilościowymi w rejestrach (max 35 obiektów) i widocznymi informacjami o tym że jest to wersja demo.
Baza demo zawiera szereg przykładowych danych pozwalających na zapoznanie się z programem.

Instalacja pełnej wersji

Instalacja jest relatywnie prosta. W uproszczeniu
 1. Na komputerze który będzie pełnił rolę serwera instalujemy serwer Firebird
 2. Na komputerze serwerze umieszczamy folder z bazami danych
 3. Na komputerze serwerze otwieramy w firewallu port 3050
 4. Na komputerze( ach) klienckim instalujemy program kliencki
 5. Po pierwszym uruchomieniu program pokaże okno błędu które jest jednocześnie edytorem pliku ini w którym to pliku wpisujemy numer IP ( lub nazwę ) komputera serwera oraz ścieżkę do folderu z plikami baz tak jak ją widzi serwer
Szczegóły w dokumencie:
cmms-maszyna-smart-instalacja-it.pdf

Numeracja wersji

Numer wersji programu składa się z 3 cyfr rozdzielonych kropką (xx.xx.xx) :
 • Pierwsza cyfra oznacza numer bazy danych – zmiana tej cyfry oznacza zmianę w bazie której dokona pierwszy z uruchomionych programów nowej wersji.
 • Zmiana drugiej cyfry oznacza dodanie nowych funkcji lub znaczącą modyfikację istniejących
 • Zmiana trzeciej cyfry oznacza drobne zmiany lub poprawki
Po zmianie 1 lub 2 cyfry należy bezwzględnie zaktualizować wszystkie programy

Identyczny numer wersji przypisany jest do serwera aplikacji mobilnych który z punktu widzenia systemu jest takim samym programem jak inne programu klienckie.

Aktualizacja

Aktualizacja 8.8.0 należy zamienić plik exe zawarty w archiwum
Historia zmian
8.8.0 z dnia 27-04-2020
 • Nowy generator klonoania przeglądów
 • Seryjne kończenie przeglądów
 • Dodano uprawnienie dla opomiarowania
 • Przeterminowane zlecenia w widoku głównego menu
 • Rozbudowa filtru stanu przeglądów ( Przeterminowane)
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
 • poprawiono błąd uprawnień (zamienione uprawnienia w obszarze historii i harmonogramu)
8.7.0 z dnia 02-03-2020
 • Raporty MTBF - dodano opcję bez awari wagi "0"
 • Minimail - dodano informace o ilości wiadomości
 • Poprawiono uprawnienie "formalne potwierdzenie"
 • Histroria - dodano filtr formalne potwierdzenie i kiolumnę FP
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.6.0 z dnia 12-02-2020
 • Historia - dodano filtr klasyfikacji ABC
 • Raporty - MTBF - poprawiono błąd występujący przy dużych grupach maszyn
 • Dodano możliwość wprowadzania mniejszych wartości liczników ( korekta błędów )
 • Projekty i inwestycje - automatyczny komunikat o zmianie statusu do historii
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.5.0 z dnia 02-02-2020
 • dodano możliwość zamiany rodzajów zdarzeń w historii
 • poprawiono importer wyposarzenia ( wymagany wydział)
 • poprawiono korektę części przy rozchodzie w rejestrze części
 • dodano spis zadań plnych, przeterminowanych, brakujących części etc.
 • terminal - auto odświerzanie
 • Załącznik do podsumowania zlecenia z listą obiektów
 • Raport MTBF-trend
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.4.0 z dnia 07-01-2020
Pierwsza aktualizacja zawiera około 30 drobnych poprawek i modyfikacji zgłoszonych od wydania wersji SAMRT
 • Dodano formularz analizy zleceń harmonogramu dla obiektów

CMMS Maszyna SMART vs CMMS Maszyna NG

CMMS Maszyna SMART jest kontynuacją programu CMMS Maszyna Next Generation ale nie jest jego aktualizacją.
Program w wersji SMART został napisany na nowo choć jest bardzo podobny co jest celowym zabiegiem – użytkownik starszej wersji ma jak najszybciej odnaleźć się w nowej. Główna zmiana jest dla użytkownika niewidoczna – to zmiana kodowania – baza starej wersji ma kodowanie polskich liter w win1250, nowa baza ma kodowanie Unicodeco otwiera drogę do powstania wersji językowych.
Odnowiono interfejs który np. przez wydzielenie bloku filtrów ma być bardziej przyjazny. Wprowadzono bardzo dużo drobnych acz istotnych zmian, np. poza awarią dodano usterkę jako awarię której naprawę można odsunąć w czasie. Zrezygnowano też z podziału na wersje, teraz jest jedna wersja sieciowa.
Największą zmianą jest jednak poszerzenie możliwości systemu przez dodanie ( opcjonalnego ) serwera dla aplikacji działających w przeglądarce, a więc na telefonach czy telewizorach.
Aplikacje te mają uzupełnić działanie systemu gwarantując szybki dostęp do informacji i pozwolić na realizację części funkcjonalności za pomocą telefonu.

Migracja ze starszej wersji

Jeśli posiadasz poprzednią wersję: CMMS Maszyna NG w wersji 7.xx to możesz przenieść dane do nowej wersji.
Należy zainstalować wersję SMART i przetestować jej funkcjonowanie z użyciem bazy testowej. Starsza i nowa wersja mogą działać jednocześnie.

Następnie zamieniamy bazę testową na pustą bazę i uruchamiamy program pompy SQL która po wskazaniu starej i nowej bazy przeniesie prawie wszystkie dane.

program do przeniesienia danych
opis w archiwum

Dokumentacja starszej wersji

Dokumentacja i aktualizacja starszej wersji programu - CMMS Maszyna Next Generations

Podręcznik programu CMMS Maszyna NG Aktualizacja do wersji 7.03 c:14