^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Komunikacja, tryb terminala

Mini Mail, forum, tryb terminala dla pracowników produkcyjnych

Komunikacja

Podręczne kontakty

Mini mail

Forum

Tryb terminala

Program można uruchomić w tak zwanym trybie terminala:W tym trybie dostępne jest tylko to co jest niezbędne dla pracownika produkcyjnego aby mógł on wezwać pomoc lub zorientować się w tym co się dzieje / działo z interesującymi go maszynami.

W trybie terminala mamy dwie zakładki: dodawanie zgłoszeń i zgłoszenia oraz zadania w toku. Na pierwszej zakładce widoczne są maszyny z grupy ustalonej filtrami. W kolumnach w tabeli mamy widzimy kolejno:
  • oznaczenie maszyny (obiektu)
  • nazwę maszyny
  • wydział do którego przynależy maszyna
  • informacje o tym czy aktualnie jest jakieś zdarzenie przypisane do maszyny
  • przycisk dodania zgłoszenia awarii ( zobacz zgłoszenie awarii )
  • przycisk dodania zgłoszenia czynności eksploatacyjnej
  • przycisk pozwalający na wydruk zlecenia pracy – taki do ręcznego wypełnienia
Pod główną tabelą wyświetlana jest historia 100 ostatnich dni dla zaznaczonej maszyny.

Druga zakładka zawiera listę zgłoszeń i zdarzeń w grupie wyselekcjonowanych filtrami maszynWidzimy maszynę, rodzaj zdarzenia, status, czas oraz czas od zdarzenia do teraz.

ustawieniaPodstawowym ustawieniem to samo załączenie terminala.
Ponadto możemy zadecydować jak mają działać filtry wydziału, indeksu i linii.
Każdy filtr może działać w jednym z 3 trybów:
  • Filtr obsługiwany normalnie – użytkownik korzysta z filtru wedle swojego uznania
  • Filtr ustawiony domyślnie – na starcie programu ustawiany jest wskazany w ustawieniach parametr ale użytkownik może go zmienić
  • Filtr ustawiony bez możliwości zmiany – użytkownik nie może zmienić ustawienia
Co daje nam ustawienia filtrów?
Powiedzmy że mamy komputer w gnieździe produkcyjnym w którym dostępne są 4 maszyny.
Możemy stworzyć indeks zawierający te maszyny i ustawić ten indeks na stałe. Wtedy użytkownik programu będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do informacji o tych maszynach przy których pracuje.