^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Harmonogram – obsługa prewencyjna

Harmonogramy przeglądów i czynności formalno prawnych

Harmonogram

Każdy obiekt wymaga wielu czynności okresowych: przeglądy, badania, legalizacje itp. które należy wykonać co jakiś, często ściśle określony czas.
Niektóre z nich są usankcjonowane, tak jak np. przeglądy pojazdów mechanicznych. Niektóre wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej, inne wynikają z naszego doświadczenia albo wymogów naszych klientów. Czasami jest to zwykła inspekcja pozwalająca nam wykryć ewentualne problemy, czasami kompleksowa konserwacja a nawet generalny remont.
Cechą wspólną jest to że musimy takie czynności zaplanować. Pozornie jest to proste – ustalamy jakiś interwał, np. przegląd miesięczny co miesiąc i już.
Tyle ze musimy mieć ku temu odpowiednie zasoby. No bo co się stanie gdy nagle w poniedziałek rano włączymy komputer i się okaże że dziś do wykonania jest 18 przeglądów a my mamy do dyspozycji tylko 4 pracowników ?

Rodzaje zadań

W systemie mamy 4 rodzaje zadań:
  1. Przegląd techniczny – przegląd, inspekcja, konserwacja, remont
  2. Czynność formalno prawna – czynności formalne takie jak badania elektryczne, badania UDT, badania techniczne pojazdów
  3. Zlecenie przeglądu dla narzędzia ( definiowane i obsługiwane w rejestrze narzędzi )
  4. Zlecenie legalizacji / przeglądu / kontroli dla opomiarowania ( definiowane i obsługiwane w rejestrze narzędzi )
Należy rozdzielić zadania 1 i 2 które są obsługiwane w rejestrze historii do zadań 3 i 4 które w rejestrze historii mogą być widoczne ale obsługiwane są w innych rejestrach.

Podmiot zadania

Dla czynności formalno prawnej zawsze podmiotem jest obiekt. Badania elektryczne są dla konkretnej maszyny a odnowienie ubezpieczenia dotyczy konkretnego samochodu. Dla narzędzi jest to konkretne narzędzie, dla opomiarowania konkretny miernik.

Inaczej ma się sprawa z przeglądami technicznymi.
Dla przeglądu podmiotem, czyli celem działań może być konkretny obiekt ale może też być indeks ( grupa obiektów ) lub cały wydział. Pozwala to planować uproszczone przeglądy, np. raz na tydzień wykonujemy ocenę (inspekcję) wszystkich maszyn w grupie, sprawdzamy jakość powietrza, stan osłon, sprawność układów bezpieczeństwa, szukamy widocznych usterek.
Zaletą jest to że tak zdefiniowany przegląd dla 20-30 maszyn może wykonać jeden pracownik w ciągu 2-3 godzin zatwierdzając ten przegląd w kilka minut w systemie. Gdyby miał realizować 20-30 przeglądów zdefiniowanych oddzielnie dla każdej maszyny to samo ich zatwierdzenie w systemie zajęło by 30-40 minut a rejestr historii byłby „zapchany” wpisami.
Wadą takiego podejścia jest to że taka czynność nie będzie widoczna w harmonogramie / historii konkretnej maszyny. Jeśli zdefiniujemy przegląd dla maszyn z wydziału pakownia a wśród tych maszyn jest pakowarka AWP2 to gdy ustawimy filtr dla AWP2 to informacji o tym przeglądzie tam nie znajdziemy.

Harmonogram - rejestr

Harmonogram - Dodawanie zleceń

Aby dodać zlecenie Przeglądu technicznego musimy wykonać kilka kroków. Najpierw wybieramy podmiot zlecenia i ustalamy planowaną datę.Po wybraniu podmiotu i daty możemy skorzystać z narzędzi na zakładce analiza. Są to:
  • Zaplanowane zlecenia dla wybranego obiektu ( jeśli podmiotem jest obiekt ). Pozwala nam to sprawdzić czy, kiedy i jakie zlecenia są już zaplanowane.

  • Zlecenia w pobliskim czasie – zlecenia w czasie od – 2 dni do + 7 dni względem wybranej daty. Pozwoli nam to ocenić obciążenie pracą w tym okresie.

  • Plan postojów produkcji – lista zaplanowanych przez produkcję postojów – opis niżej
Określamy nazwę zadania – możemy wykorzystać słownik albo definicję typu o czym za chwilę.
Ustalamy pracownika odpowiedzialnego i opcjonalnie firmę zewnętrzną jeśli takowa ma wykonać przegląd.

Następnie ustalamy listę czynności w ramach zlecenia.
Czynności do listy możemy dodawać ręcznie, ze słownika definicji czynności albo z definicji czynności z typu przyciskiem [ importuj zlecenie z czynnościami z definicji typu ]

W tym miejscu musimy cofnąć się do definicji typu używanej podczas dodawania obiektu:Obiekt który wybraliśmy ( prasa ) dziedziczy ustawienia z typu „prasy hydrauliczne”
Dla tego typu zdefiniowano (pierwsza zakładka) kilka rodzajów czynności okresowych. Jak widzimy dla przeglądu miesięcznego zdefiniowano 6 różnych czynności.

Wróćmy teraz do edycji zadania. Jeśli użyjemy przycisku [ importuj zlecenie z czynnościami z definicji typu ] i wybierzemy przegląd miesięczny to zdefiniowane czynności zostaną przepisane do nowo tworzonego zlecenia.Zwróćmy uwagę na słowo przypisane a nie dodane – możemy te czynności dowolnie zmienić, usunąć, dodać inne. Tak samo gdy zmienimy czynności w danym typie to nie nastąpi ich zmiana w dodanych już przeglądach.

Seryjne klonowanie zleceń

Zlecenia powinno się planować w krótkiej perspektywie zgodnie z zasadą
Idź, zobacz, zaplanuj w krótkim terminie
Ale to teoria. W praktyce każdy chce mieć długofalowy harmonogram.
Częstym rozwiązaniem jest określanie cyklu, np. dla tej maszyny przegląd co 6 miesięcy. albo co miesiąc. No i wiele programów generuje przeglądy automatycznie, bez umiaru albo tworząc przepełnione harmonogramy albo kreując je w ostatnim momencie.

W naszym programie jest klonowanie i klonowanie seryjne.
Klonowanie pozwala na dodanie identycznego przeglądu ale po jego dodaniu będzie on niejako wyzerowany – wystarczy ustalić inną datę.
Kończymy przegląd i klonujemy go ponownie.

Możemy też wygenerować serię przeglądów.
Zaznaczamy przegląd który chcemy powielić i wybieramy opcję „Seryjne klonowanie zleceń”Klonowanie seryjne polega na przygotowaniu sekwencji dat a gdy je zaakceptujemy program sklonuje wskazany przegląd dla każdej z nich.
Ustawiamy datę startową (datę pierwszego przeglądu w sekwencji) ilość powtórzeń, odstęp w dniach (możemy pominąć soboty i niedziele ) i generujemy sekwencję.
Po wygenerowaniu sekwencji możemy ją ręcznie modyfikować ( klikając w pozycję w tabeli ) jeśli zmienimy datę określonej pozycji to program może zmodyfikować daty kolejnych – przesunąć o określoną ilość dni do przodu / do tyłu.

Postoje planowane przez produkcję

Najczęściej dogadanie się z produkcją co do terminu przeglądów jest problemem, wiadomo, produkcja ponad wszystko. Ale czasami produkcja wie kiedy dane zasoby nie będą na pewno użytkowane, np. ze względu na brak zleceń albo plany urlopowe.
Wtedy pracownik produkcyjny, np. szef produkcji może dodać taką informację do rejestru planowanych postojów. Podczas dodawania postoju określamy dla jakiego obiektu jest on przypisany i w jakim okienku czasowym.Poza podglądem planu w danym okresie w rejestrze możemy też podejrzeć plan na zakładce w oknie dodawania nowych przeglądów co może nam pomóc w ich planowaniu.