^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Wizualizacja i raportowanie

Aktywne menu, kalendarz, zestawy raportów, wskaźniki

Aktywne menuAktywne menu ma podwójną funkcję: poza otwieraniem okien poszczególnych rejestrów wyświetla na przyciskach pewne informacje. I tak
 • na przycisku części i materiały wyświetlana jest ilość części poniżej minimum i optimum oraz ilość pozycji w repozytorium
 • na przycisku zakupy wyświetlana jest ilość zamówień których dostawa jest oczekiwana
 • na przycisku mini mail wyświetlona jest ilość nieprzeczytanych wiadomości
 • na przycisku zgłoszenie awarii wyświetlona jest ilość zgłoszeń
 • na przycisku zgłoszenie eksploatacji wyświetlona jest ilość zgłoszeń
 • na przycisku statystyki wyświetlona jest ilość zdarzeń z podziałem na wszystkie / niezakończone z bieżącego miesiąca
 • na przycisku historia wyświetlona jest ilość niezakończonych zdarzeń oraz ich lista ograniczona do 12 najnowszych
 • na przycisku harmonogram wyświetlona jest lista najbliższych zaplanowanych zadań

KalendarzZdarzenia z historii i zadania z harmonogramu wizualizowane są na kalendarzu miesięcznym formie kart. O położeniu karty decyduje czas zgłoszenia (TA). Karta zajmuje jedno miejsce ( jeden dzień) nawet gdy zdarzenie trwa więcej dni.
Jest to rozwiązanie mniej doskonałe od prezentacji w formie wykresu gantta ale wygodniejsze, szczególnie jeśli trzeba szybko, wzrokowo ocenić stan aktualny.
Poza wyborem miesiąca możemy użyć filtrów wydziału, indeksu i pracownika oraz filtru który wybiera karty zdarzeń nie zakończonych, tylko zadania, tylko zadania niezakończone itp.

Z lewe strony widoczna jest miniatura diagramu – kliknięcie w miniaturę przesuwa główny kalendarz.
Klikając kartę otwieramy okno z informacjami o zdarzeniu a klikając z przyciśniętym shift’em przechodzimy do jego edycji

Statystyki i raporty

Poza licznymi raportami i zestawieniami w oknach poszczególnych rejestrów mamy dodatkowy moduł raportów otwierany przyciskiem który sam na sobie wyświetla ilość zdarzeń dla bieżącego miesiąca ( zobacz wyżej )

Moduł zawiera kilka raportów i zestawień które generowane są dla wybranego zakresu czasu i dla wybranego podmiotu:Mamy dwa pola wyboru. Pierwszym wybieramy rodzaj podmiotu:
 • obiekt
 • indeks – zsumowane i/lub wylistowane zostaną wszystkie obiekty przypisane do danego indeksu
 • wydział – zsumowane i/lub wylistowane zostaną wszystkie obiekty z ustawionym parametrem wydział
 • linia – zsumowane i/lub wylistowane zostaną wszystkie obiekty z ustawionym parametrem linia produkcyjna
Po wyborze rodzaju podmiotu drugim polem wybieramy odpowiednio: obiekt, indeks, wydział lub linię.