Navigation:  Podsystemy i funkcjonalności >

Komentarze

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Każdy uprawniony do tego operator i pracownik może dodawać komentarze. Może to być opis powadzonych czynności, występujących nieprawidłowości etc.

Podczas przeglądania rejestru zdarzeń program wyszukuje i pokazuje komentarze stworzone kilka godzin przed i po zdarzeniu.

Jeżeli operator zmieni status na awarię to ten fakt zostanie odnotowany w rejestrze zdarzeń. Jako komentarz może on wtedy dodać krótki opis awarii.

 

System komentarzy to jeden z najważniejszych podsystemów systemu Golem. To opisy zdarzeń skorelowane z rzeczywistą pracą maszyn stanowią nieocenione źródło informacji o pracy maszyn.