Navigation:  Podsystemy i funkcjonalności >

Operator i użytkownik, pracownik UR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Należy rozróżnić pojęcie operator i użytkownik.

Użytkownik to każda osoba która ma uprawnienie do dokonania jakiejkolwiek czynności w systemie.

Operator zaś to ten użytkownik który w danej chwili jest przypisany do danej maszyny / maszyn

 

Każdej z maszyn można przypisać operatora. Jeden operator może być przypisany do wielu maszyn jednak

do jednej maszyny może być przypisany tylko jeden.

Odbywa się to w ten sposób że operator (dwa przyciski na panelu operatora) przejmuje albo zdaje maszynę.

Przejmuje, czyli powiadamia system ze on od TERAZ jest operatorem tej maszyny.

Kiedy do pracy przychodzi następny pracownik to on przejmuje maszynę i to on od tego momentu będzie jej operatorem.

Operator zdaje maszynę wtedy gdy po nim nie będzie innego operatora, na przykład zakład kończy pracę.

 

Przejęcie wielu maszyn można dokonać za pomocą Panel operacji seryjnych

 

Wszystkie zapisywane informacje oznaczane są nazwiskiem operatora który przypisany jest do maszyny.

Dzięki czemu możliwe jest tworzenie raportów w kontekście poszczególnych operatorów.