Navigation:  Program główny (Klient) >

Raporty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Praca systemu nie ogranicza się li tylko do pokazywania tego co się dzieje w danej chwili też a w zasadzie zwłaszcza tego co się działo.

Na podstawie zebranych i zachowanych danych powstają różnego rodzaju raporty, zestawienia i analizy.

 

Raporty w systemie golem możemy generalnie podzielić na dwie grupy - te dla konkretnej maszyny czy urządzenia i te dla grupy maszyn.

Raporty i zestawienia są albo dokowane na zakładkach w oknach raportów maszyny i grupy albo dostępne w oddzielnych oknach

do których linki (przyciski) znajdują się na zakładkach inne.

 

W obu oknach raportów (dla maszyny i dla grupy) znajdują się filtry i przyciski nawigacyjne dla większości zakładek.

 

r_filtry

 

Przyciski i nastawy są aktywne zależnie od tego czy raport na aktualnej zakładce pozwala na ich użycie.

Kolejno mamy:

Przycisk odśwież - powoduje ponowny odczyta danych
Przyciski do nawigacji po tabeli raportu :Ostatni, poprzedni następny i pierwszy rekord.
Przycisk pozwalający na szukanie w tabeli raportu
Przycisk eksportu - otwiera okno eksportu danych do plików XLS, schowka, plików html etc.
Przycisk drukuj
Selektor czasu - pozwala na wybór zakresu czasu. Ustawienie selektora jest zapamiętywane po zamknięciu okna. Przełącznik ZBM powoduje że po otwarciu okna zostanie otwarty bieżący miesiąc
Selektor zmiany - pozwala na nałożenie filtru dla konkretnej zmiany roboczej
Filtry dla zlecenia i operatora

 

 

 

Dostępność w konkretnej kopii programu raportów zależy od ustawienia listy raportów w Ustawienia lokalne programu .

Pozwala to na przykład na wyłączenie niektórych lub wszystkich raportów w programie który dostępny jest dla pracowników na hali produkcyjnej.

Możemy też zablokować dostęp do raportów które są niepotrzebne z punktu widzenia konfiguracji systemu - np jeśli nie używamy w żadnej maszynie

zlecenia produkcyjnego to raporty zleceń możemy wyłączyć