Navigation:  Podsystemy i funkcjonalności >

Status

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Co jest głównym celem systemu Golem OEE? Dostarczenie informacji o pracy maszyn ?

Nie. Głównym celem systemu jest dostarczenie informacji o tym DLACZEGO dana maszyna nie pracuje.

Głównym  narzędziem dla uzyskania tego celu jest status - czyli informacja od obsługi o stanie w którym e danej chwili znajduje się dana maszyna.

 

Każda z nich w danej chwili może znajdować się w następującym stanie czyli mieć następujący status:

 

Praca – maszyna realizuje wyznaczone jej zadania. Pracuje a w zasadzie POWINNA pracować
Postój Planowany – maszyna nic nie robi bo nie ma dla niej żadnych zaplanowanych zadań albo mamy do czynienia z planowaną przerwą w pracy, np. z przerwą śniadaniową.
Postój Nieplanowany – maszyna nie pracuje choć pracować powinna. Przyczyną  może być  brak materiału, opakowań, obsady czy inna nieprzewidziana sytuacja.
Awaria – maszyna nie pracuje z powodu awarii lub awarii otaczającej ją infrastruktury
Przezbrajanie – maszyna nie pracuje bo wymaga w tym czasie wykonania czynności związanych z jej przystosowaniem do pracy nad innym zleceniem. Może to być wymiana osprzętu, konieczność przeprogramowania robota, czyszczenia po innym zleceniu
Ustawianie – status podobny do przezbrajania ale dla czynności wykonywanych znacznie szybciej. Np. przy zmianie produktu gdzie wymagana jest jedynie zmieniana  etykiet i regulacja systemu wizyjnego

 

Kiedy maszyna jest w statusie praca to oznacza że POWINNA PRACOWAĆ. Nie oznacza to jednak że pracuje.

 

A jeżeli pracuje to nie wiadomo czy pracuje efektywnie.

Dlatego czas w którym maszyna znajduje się w statusie PRACA dzielimy na trzy części:

 

Efektywna praca – czas który został przeznaczony na efektywną pracę, np. czas cyklu maszyny
Mikro przestoje – chwilowa utrata wydajności lub chwilowe zatrzymanie maszyny.
Czas nieoznaczony – czas kiedy maszyna ma status praca ale nie pracuje. Inaczej mówiąc program nie liczy czasu pracy ale nikt go nie powiadomił jaka jest tego przyczyna