Navigation:  Podsystemy i funkcjonalności >

Zlecenie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pracę maszyn możemy obserwować w sposób pasywny, bez udziału operatora który będzie wprowadzał parametry zleceń produkcyjnych wytwarzanych na danych maszynach albo ograniczyć się jedynie do zmiany statusu. Jednak aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez system należy go powiadomić o kilku parametrach produktu.

Odbywa się to w ten sposób że operator maszyny zaczynając pracę nad nową partią produktu ( zwana ogólnie zleceniem ) wprowadza jego parametry

za pomocą panelu operatorskiego (część składowa programu GolemKlient) .

Możliwe jest też wybranie przez operatora serii wraz z jej wszystkimi parametrami z kolejki zleceń przygotowanej np. przez technologa.

 

Zlecenia produkcyjne do systemu wprowadzono z dwu powodów:

 

Maszyny mogą pracować z różnymi nastawami - raz cykl może trwać 12 sekund a innym razem 38 sekund - aby właściwie ocenić efektywny czas pracy program musi wiedzieć jakie są aktualne parametry. Zlecenie pozwala nam "dostroić" program do aktualnych parametrów.

 

Praca maszyny powinna być oceniana w kontekście czegoś co  ma początek, środek i koniec. Jest to szczególnie istotne w kontekście maszyn których przezbrajanie jest pracochłonne - jeśli przyjmiemy za podstawę zmianę roboczą to się może okazać że niewłaściwie ocenimy dwa różne zespoły ludzkie - wyjdzie nam że maszyna rano pracowała efektywnie ponad siedem godzin a po południu tylko 3. Wcale to jednak nie oznacza że po południu źle pracowano - mogła być w tym czasie długotrwała zmiana osprzętu maszyny.

Analizując zlecenie wiemy ile czasu na co poświecono i jakie były straty i możemy to umieścić we właściwym kontekście.

 

Zobacz Zestawienie zleceń