^
Golem OEE MES - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Raporty

Raporty i ich organizacja

Organizacja i opcje raportów

  • Raporty i zestawienia dla konkretnej maszyny w formie zakładek w jednym oknie
  • Raporty i zestawienia dla grupy maszyn w formie zakładek w jednym oknie
  • Samodzielne raporty takie jak np. raport zbiorczy wywoływane w różnych częściach programu, np. raport szczegółowy dla produktu dostępny jest w kartotece produktów oraz w zestawieniach i menadżerze zleceń.

Widok Raporty

Jeden z widoków w głównym oknie przedstawia listę maszyn aktualnej grupy z przyciskami otwierającymi odpowiednie raporty, np. jeśli do maszyny przypisany jest operator to obok niego pojawi się przycisk otwierający raport dla operatora.

Przycisk [1] otwiera okno informacyjne maszyny, [2] raport zbiorczy dla maszyny, [3] okno informacyjne maszyny,
[4] okno raportów dla maszyny, [5] miesięczną oś czasu, [6], zestaw raportów dla zlecenia, [7] raport dla narzędzia,
[8] raport dla operatora. Przycisk [9] otwiera okno współpracy z systemme CMMS Maszyna SMART a [10] okno inspektora cykli.

Zakres czasu

Dla zdecydowanej większości raportów ustalamy zakres czasu którego raport dotyczy. Służy do tego uniwersalny selektor czasu:

Przycisk [1] służy do przełączania rodzaju selektora – albo selektor rok [2] ,miesiąc[3], dzień [4], zmiana robocza[5] albo jako rozwijana lista [6]
Przełączniki dnia [4] i zmiany [5] mogą zostać wyłączone (pozycja --).
Wyłączony przełącznik dnia oznacza że zakresem jest cały wybrany miesiąc.
Dla niektórych raportów jest on dostępny w formie uproszczonej, np. tylko rok i miesiąc.

Raporty "drukowane"

Do niedawna system Golem był zoptymalizowany pod kontem raportów „drukowanych”. W programie był ich podgląd a na „spotkania produkcyjne” można było je wydrukować.
Dziś, kiedy każdy ma podłączony do laptopa duży monitor, w sali konferencyjnej wisi telewizor największy jaki był a spotkania zdalne z podglądem monitora stały się codziennością powoli będziemy migrować do raportów do „oglądania” na monitorze wersje drukowane oczywiście zostawiając.

Raport „drukowany” jest podglądem potencjalnego wydruku. Możemy go skalować, ustawić drukarkę, wydrukować, zapisać do pliku pdf.

Eksport danych

Wiele zestawień i raportów ma opcję eksportu. Eksport odbywa się za pomocą specjalnego formularza:
Po otwarciu okna eksportu z lewej strony widoczna jest lista kolumn - możemy wyłączyć te których nie chcemy eksportować.
Widoczną tabelę możemy zapisać do pliku Excela, do pliku CSV, do pliku HTML, skopiować do schowka (i np wkleić do arkusza excela) lub zapisać do pliku XML.
Domyślnym separatorem dziesiętnym jest kropka – możemy zmienić ją na przecinek.
Jeśli w eksportowanych danych są czasy to możemy wybrać ich format: mogą być zapisany jako tekst (w konwencji przyjętej w systemie) albo liczbowo jako godziny, minuty lub sekundy.

Zestawienia

powiadomienia

Zlecenia produkcyjne

Zestawienie gromadzi wszystkie zlecenia produkcyjne dla wybranej maszyny lub grupy maszyn.
W tabeli widoczne są takie dane jak nazwa zlecenia, produktu, status zlecenia, nazwa narzędzia oraz podsumowanie zlecenia. W bocznej tabeli widoczne są bardziej szczegółowe dane łącznie z parametrami zlecenia.

Raport zbiorczy, zlecenia, operatora

To trzy podstawowe, podobne formą i zawartością raporty które są tworzone dla trzech różnych podmiotów: maszyny, zlecenia produkcyjnego i operatora.

Raport zbiorczy gromadzi wszystkie dane maszyny dla wybranego zakresu czasu. W raporcie mamy ilości wyprodukowane, ilości braków, wykres OEE, zestawienie i wykres czasów poszczególnych statusów, wykres statusu rozszerzonego, wykres klasyfikacji braków, skrócony raport dla operatorów, rozkład zużycia energii w kontekście statusu oraz listę powiadomień.

Raport dla zlecenia jest de facto raportem zbiorczymi gdzie kryterium nie jest czas a identyfikator zlecenia. Od raportu zbiorczego odróżniają go dodatkowe tabelki z parametrami zlecenia i zmianami tych parametrów.

zobacz przykładowy raport zlecenia (wersja drukowana) zobacz przykładowy raport przebiegu zlecenia

Z kolei raport dla operatora jest raportem zbiorczym dla wybranego zakresu czasu dla wybranego operatora gdzie parametry są sumą „osiągów” wszystkich maszyn których badany pracownik był w tym czasie operatorem.

Pozostałe raporty

Raport miesięczny dla maszyny

Raport miesięczny to zestawienie danych podzielonych na dni które podzielone są na zmiany robocze. Dla każdego dnia podawana jest też suma zmian oraz suma narastająca od początku miesiąca.
W kolumnach widzimy kolejno: czas efektywnej pracy, czas awarii, czas postojów nieplanowanych, wskaźnik OEE, ilość cykli maszynowych, ilość produktu, ilość braków i ( jeśli taka jest konfiguracja maszyny) ilość kWh i kilogramów materiału.
Raport zawiera wykresy OEEm ilości produktu, braków i energii (kWh) dla poszczególnych dni i zmian. zobacz przykładowy raport miesięczny
Dostępny jest też podobny raport w ramach raportów grupowych gdzie wyświetlane są dane dla jednego dnia ( z podziałem na zmiany ) dla wszystkich maszyn z wybranej grupy.

Raport dla operatora

Raport dla operatora jest podobny do raportu zbiorczego dla maszyny. Poza wykresami statusu, OEE, sumami produktów i braków oraz listą powiadomień w raporcie jest jeszcze tabelka z wszystkimi maszynami do których był przypisany operator wraz z ich osiągami.
Tak naprawdę nie robimy raportów dla operatora tylko dla maszyny / maszyn do których operator był przypisany. A ponieważ operator może być w danym czasie przypisany do wielu maszyn to czasy statusów i wynikające z nich OEE to suma czasów wielu maszyn.
W zestawach raportów dla maszyn i dla grupy maszyn dostępne są raporty uproszczone, w pierwszym lista operatorów maszyny w drugim lista operatorów grupy maszyn:

Raport dla produktu

Dla każdego produktu możemy wygenerować raport dla wybranego okresu czasu. Raport zawiera informacje o ilości wykonanej i brakach, sumaryczny wykres statusu oraz listę zleceń przypisanych do produktu w badanym okresie.


W zestawach raportów dla maszyn i dla grupy maszyn dostępne są raporty dla produktu zawierające sumaryczne zestawienie produktów realizowanych w danym okresie.

Raport dla grupy maszyn

Raport ma dwie postacie – tabela z danymi dla wszystkich maszyn z grupy oraz raport sumaryczny dla całej grupy.
Raport tworzony jest dla wybranego zakresu czasu. Możemy wybrać jeden z zakresów predefiniowanych, np. bieżącą zmianę lub dowolny zakres czasu (przycisk RANGE).Raport sumaryczny zawiera sumę produktu, braków, energii i materiału, wykres statusu i dwa wykresy OEE.
Wartości czasu statusu to suma wszystkich czasów wszystkich maszyn w badanym zakresie.
Dane do wykresów OEE to średnia wskaźników poszczególnych maszyn z grupy. Wykresy są dwa. Jeden dla wszystkich maszyn z grupy, drugi dla maszyn które w badanym czasie były przez cały czas w stanie postoju planowanego.
Przykładowo, jeśli badamy zmianę roboczą, w grupie jest 10 maszyn ale podczas tej zmiany 5 maszyn przez CAŁĄ ZMIANĘ miały status postój planowany to maszyny te nie są brane pod uwagę w obliczeniach.
Maszyny te są zaznaczone na szaro w tabeli.

Drugim elementem raportu jest zestawienie wszystkich maszyn. Głównym powodem umieszczenia w tym raporcie listy maszyn jest częsta rozbieżność sumarycznych wskaźników od oczekiwań. Wyliczanie wskaźników dla grup maszyn zawsze jest niebezpieczne. Dlatego zawsze możemy sprawdzić przeglądając parametry poszczególnych maszyn.

W tabeli są ilości produktu, braków, wskaźnik OEE i jego składowe oraz czasy wszystkich statusów.
Tabelę możemy sortować na najróżniejsze sposoby, drukować i eksportować.

Raport UR

Utrzymanie ruchu potrzebuje, choćby po to aby planować działania prewencyjne jak najszerszego spojrzenia na park maszynowy. Głównym źródłem danych są oczywiście systemy CMMS ale danych nigdy za wiele.
Raport UR dla grupy zawiera informacje o ilości i czasie trwania awarii ( statusu awaria ) z proporcją do całego czasu i czasu bez postojów planowanych. Czas naprawy to czas jaki do maszyny jest przypisany pracownik UR.
Czas ilość i udział konserwacji to czas gdy aktywny jest status konserwacja. Ilość i czas wezwań Andon dotyczy wezwania pomocy technicznej. Dane uzupełnione są o wskaźniki MTTR, MTBF, OEE i OEE dostępność oraz liczniki motogodzin, cykli i braków.

Meeting board


Meeting Board to zestaw raportów stworzony z myślą o spotkaniach produkcyjnych w większym gronie.
To zestaw raportów dla grupy maszyn dla wybranego tygodnia z podziałem na dni/zmiany gdzie możemy szybko przejść od ogółu (zagregowane dane dla całej grupy) do szczegółu czyli raportów dla maszyn i zleceń.

Analiza zleceń produktu

Analiza zleceń w ramach produktu to proste narzędzie analityczne pozwalające na odpowiedź na pytanie: skąd się biorą różnice w realizacji takich samych zleceń produkcyjnych.

W tabeli wyświetlane są parametry zleceń z wybranego zakresu czasu oznaczonych tym samym kodem produktu. Pierwsze 4 wiersze pokazują sumę, średnią, minimum i maksimum parametrów w kolumnach.
Możemy listę posortować wg różnych kryteriów a dal zaznaczonego rekordu widoczne są parametry zlecenia i możliwe jest przywołanie raportu.