^
Golem OEE MES - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Zaawansowane

Skrypt sterujący stacją, baza SQL itp

Skrypt sterujacy stacji

Skrypt sterujący stacją System jest w szerokim zakresie konfigurowalny. Niezależnie od tego jak bogata będzie lista ustalanych parametrów zawsze spotkamy się z taką pożądaną konfiguracją której nie będziemy mogli zrealizować. Dlatego wprowadzono możliwość tworzenia skryptów sterujących dla stacji dzięki którym można znacznie poszerzyć możliwości systemu.
Skrypt to program działający w obrębie stacji zbierania danych który może manipulować dostępnymi w niej danymi, np. sterować statusem za pomocą wejść z bardziej złożonym sterowaniem niż oferuje to podstawowe ustawienie.
Pisząc skrypt sterujący to my jesteśmy odpowiedzialni za jego logikę i musimy mieć pełną świadomość tego co robimy. Nieumiejętne posługiwanie się mechanizmem skryptów może spowodować destabilizację systemu.

Administracja bazą SQL

System Golem korzysta z serwera baz danych SQL Firebird.
https://firebirdsql.org/
Nie jest to serwer tak popularny jak MSSQL ale w przeciwieństwie do niego jest serwerem darmowym (licencja DPL), i lekkim – prostym w instalacji i administracji.

W programie konstruktor wbudowano moduł do zarządzania bazą SQL który pozwala na kontrolę wielkości danych, tworzenie kopii bezpieczeństwa (backup) oraz kasowanie danych.Kopie baz danych
Narzędzie pozwala na wykonanie kopii zapasowej baz danych, tzw. backupu Po uruchomieniu w katalogu baz na serwerze kreowane są dwa pliki których nazwa składa się z daty i godziny z kopiami plikami backup np z rozszerzeniem gbk np.
GolemDB_2017_03_30_18_28.gbk
Uwaga - nie jest to kopia bazy tylko specjalny plik przygotowany przez serwer - aby na jego podstawie odtworzyć trzeba zastosować narzędzia administracyjne serwera.

Czyszczenie baz danych
Do dyspozycji mamy dwa narzędzia do kasowania danych z bazy. Pierwsze pozwala na usunięcie wszystkich danych związanych z jednym, wybranym nadzorcą. Kasowanie to powinno zostać wykonane zawsze po tym jeśli z jakiegokolwiek powodu zmieniamy zadanie danego nadzorcy.

Drugie narzędzie kasuje wszystkie dane zgromadzone w bazie. Kiedy użyjemy tak ekstremalnego rozwiązania? Wtedy gdy stworzyliśmy system testowy i postanawiamy że od teraz nie będzie to już system testowy tylko system do normalnej pracy.
Kasowanie wymaga podania hasła które wyświetli się w programie aby nie skasować danych przypadkowo.
UWAGA – kasowane są tylko zgromadzone dane, nie konfiguracja.

Integracja z innymi systemami

Nie oferujemy żadnych usług integracji systemu z innym, obcym oprogramowaniem. Za to każdemu kto chciałby samodzielnie takowej integracji dokonać udostępniamy pełną potrzebną ku temu wiedzę, w szczególności opis obiektów w bazie SQL

Wielu naszych klientów, co warte podkreślenia, bez naszego udziału dokonało integracji Golema z używanym w swojej firmie oprogramowaniem począwszy od prostego "wpisywania" danych za pomocą kwerendy z Excela via OBDC aż po integrację z systemem SAP na poziomie baz danych. Najczęściej uzyskaną funkcjonalnością jest "wstrzykiwanie" z zewnętrznego programu zleceń produkcyjnych do tymczasowej listy zleceń, z której to listy operator naszego systemu wybiera to które będzie realizował. Można też traktować Golema jako hurtownię danych i np. za pomocą prostego zapytania uzyskać dane o osiągach maszyny czy zlecenia produkcyjnego.

Opis bazy SQL

Opis bazy danych