^
GOLEM Cronometraż - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Składniki systemu

aplikacje, programy, serwery

Wstęp

System składa się z kilku elementów:
  • Serwer SQL Firebird który obsługuje bazę danych z szablonami pomiarów i zapisami sesji pomiarowych
  • Program Golem_CH_Menager pozwala na tworzenie szablonów, oraz zarządzanie pomiarami i ich analizę
  • Program Golem_CH_Server pozwala na uruchamianie aplikacji klienckich w przeglądarkach WWW
  • Programy pomiarowe będące aplikacjami pracującymi w przeglądarkach które obsługują sesje pomiarowe

Program menadżer

Całe zarządzanie pomiarami, przygotowanie szablonów dla pomiarów oraz analiza wyników odbywa się za pomocą programu Golem_CH_Menager.

Aplikacja pomiarowa tablet

Są dwa programy ( aplikacje ) pomiarowe, jeden uruchamiany w przeglądarce www dostosowany do wymiarów tabletu ( 800x1200 px ). drugi to program Windows dostosowany do ekranów HD i FullHD.
Pierwszy dedykowany do pomiarów realizowanych przez obserwatora a drugi do pomiarów realizowanych przez pracowników raportujących swoją pracę. Oczywiście jest to podział umowny.

Aplikacja pozwala na wygodne „przyglądanie się mierzonemu procesowi”. Obserwator najpierw ładuje odpowiedni szablon pomiaru, potem stawia punkty pomiarowe klikając w przyciski w rytm zmian obserwowanych czynności a na koniec zapisuje dane zgromadzonej sesji do bazy danych celem dalszej analizy.

Aplikacja działa w przeglądarce komunikując się z aplikacją serwera http Golem_CH_Server

Aplikacja pomiarowa PC

Aplikacja ta nie potrzebuje do pracy serwera http i łączy się z bazą SQL bezpośrednio.
Poza wszystkimi funkcjami aplikacji „tabletowej” ma ona możliwość współpracy z koncentratorem wejść GKNxxIn dedykowanym dla systemu Golem OEE MES co pozwala na sterowanie pomiarami za pomocą wejść fizycznych.

Aplikacja ta pomyślana jest głównie o sytuacji gdy obserwatorem jest pracownik wykonujący obserwowane czynności.

Aplikacja Multi Stoper

Aplikacja posiada 8 stoperów:
Każdy stoper, którego nazwę możemy dowolnie zmienić, poza klasycznym odliczaniem czasu przechowuje 10 wyników pomiarów. Możemy przypisać stoper do jakiegoś badanego odcinka czasu, np. czynności a po zebraniu pomiarów zapisać stan stoperów do bazy danych.
Więcej w rozdziale Multi Stoper