^
GOLEM Cronometraż - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Analiza danych

Analiza zebranych danych

Sesje

Okno sesji pokazuje wszystkie sesje pomiarowe skojarzone z wybranym wzorcem. Z lewej strony widzimy listę sesji, z prawej strony dane sesji wybrane z tej listy.
Sesje możemy filtrować za pomocą filtru czasu oraz filtru mark – możemy klikając w kolumnę M oznaczyć wybrane wiersze a pozostałe ukryć.
Dane sesji pomiarowej są niezmienne i nie można ich edytować. Można zmienić nazwę sesji i jej opis. Sesję można usunąć.

Na zakładkach z prawej strony poza danymi dla czynności SQ i SM znajduje się log operacji które zostały wykonane podczas sesji, opis sesji i szablonu oraz pole notatnikowe z opisem i uwagami.

Lista pomiarów SQW tabeli widoczne są wszystkie pomiary w wierszach oznakowanych jako P1..Px. W pierwszym wierszu „optimum” wyświetlane są czasy optymalne dla poszczególnych czynności a w kolumnie „Sumy pomiarów” suma czasów optymalnych, czyli optymalny czas całej operacji. Oczywiście o ile w danym szablonie zdefiniowano czasy optymalne.

W kolejnych wierszach wyświetlone są agregaty: minimum, maksimum, średnia [Avg] oraz suma, oddzielnie dla każdej z czynności a w zaznaczonym na czerwono obszarze dla wszystkich pomiarów.

W kolumnie „Delta” widoczna jest różnica pomiędzy sumą pomiaru a optymalnym czasem pomiaru.

Format czasu

Możemy wybrać jeden z trzech formatów wyświetlania czasu: Xm Xs, MM:SS, albo sekundy:

Wykluczenie pomiarówNajbardziej interesuje nas średni czas realizacji poszczególnych czynności i średni czas całej operacji. To dla tych parametrów robimy serie pomiarów. Typowa średnia to suma podzielona przez ilość. Stosuje się też inne algorytmy, np. średnią ważoną aby odrzucić dane które „nie pasują”.

Poszliśmy trochę inną drogą. Stosujemy klasyczną średnią a jeśli wyniki jakiegoś pomiaru wydają się nam nie reprezentatywne albo są wynikiem pomyłki to możemy taki pomiar wyłączyć. Wyłączony pomiar jest pomijany we wszystkich obliczeniach.