CMMS TPM - centrum pomocy i dokumentacji

spis treści

Idea i cele programu, wersja demo, aktualizacje
Ekran główny, lista stanowisk, logowanie, uprawnienia
Maszyny, urządzenia
Obligatoryjne przeglądy, karty kontrolne
Komentarze, czerwona karta, komunikaty
Konfiguracja, zgłaszanie awarii
Wnioski kaizen
Wypadki, ikony bezpieczństwa