Golem OEE MES - centrum pomocy i dokumentacji neuron.com.pl Szukaj:

O systemie

Golem OEE MES jest prostym systemem MES (Manufacturing Execution Systems) zapewniającym
maksymalną kontrolę produkcji przy minimalnych nakładach finansowych i technicznych.

Wstęp

Dokumentacje systemu Golem OEE MES podzielono na szereg krótkich dokumentów tematycznych opublikowanych w formacie pdf. Każdy ważniejszy podsystem ma swój krótki 2-3 stronicowy dokument.

Centrum dokumentacji i pomocy ma z kolei na celu przedstawienie syntetycznego zarysu systemu i poszczególnych podsystemów oraz uporządkowanie tych dokumentów.
Uczestnictwo w rozmowach z GOLEMEM wymaga od ludzi cierpliwości, a przede wszystkim opanowania, bywa on bowiem z naszego punktu widzenia arogancki i apodyktyczny; właściwie jest tylko bezwzględnym weredykiem - w logicznym a nie tylko towarzyskim sensie - i za nic ma miłość własną rozmówców toteż na jego pobłażliwość liczyć niepodobna.

Stanisław Lem - GOLEM XIV

prezentacja

Godzinny film z prezentacją systemu (serwis youtube)

Starsza wersja systemu

Golem OEE MES nie jest kolejną wersją systemu Golem OEE SuperVisor Next,
jest jego następcą.
Golem OEE SuperVisor Next vs Golem OEE MES
Golem OEE MES jest następcą systemu Golem OEE SuperVisor NEXT.
System Golem MES został napisany całkowicie od nowa i jest nowym produktem korzystającym z ponad 10 lat doświadczeń z systemami Golem SLR, Golem OEE, Golem OEE SuperVisor i Golem OEE SuperVisor NEXT.
Poprzednie systemy ( poza systemem Golem SLR ) były ze sobą zgodne „w tył”.
Golem OEE MES zrywa ze zgodnością choć jest 100% kompatybilny sprzętowo więc migracja do nowego systemu nie wymaga zmiany sprzętu i instalacji.

Golem OEE MES nie jest aktualizacją swojego poprzednika i ma go z czasem zastąpić. Golem OEE SV NEXT będzie nadal konserwowany ale jego rozwój będzie bardzo ograniczony.
Opis podstawowych różnic pomiędzy systemami Golem OEE SV Next i Golem OEE MES

Instalacja

W skrócie: wystarczy wypakować programy do odpowiednich katalogów, na komputerze serwerze stworzyć katalog z bazami danych i zainstalować serwer Firebird, w programach skonfigurować adresy sieciowe w plikach serwer.ini, odblokować kilak portów tcp/ip i … to wszystko.
Szczegółowo instalacja, konfiguracja oraz wszystkie informacje istotne z punktu widzenia działu IT są w tym dokumencie:
Instalacja systemu

Pierwsze logowanie

W nowej bazie danych znajduje się konto użytkownika neuron z hasłem neuron.
Tak więc po instalacji nowego systemu możemy rozpocząć pracę używając tego hasła.
W pierwszej kolejności należy wiec usunąć konto neuron i założyć własne konto z własnym hasłem.
Użytkownik systemu, konta, uprawnienia

Numeracja

Numer wersji (ID programu) składa się z trzech numerów n1.n2.n3 gdzie
Numer kompilacji mówi nam że zmiany wprowadzono tylko w tym konkretnym programie,
np. w programie klienckim i można zaktualizować tylko ten program.
Jeśli zmieni się numer bazy lub numer wersji systemu bezwarunkowo wszystkie programy muszą zostać zaktualizowane inaczej nie mamy gwarancji prawidłowej pracy

Dodatki

Są trzy oddzielnie licencjonowane dodatki podnoszące funkcjonalność systemu:

Autoryzacja i Wersja testowa

Autoryzacja systemu polega na umieszczeniu w katalogu stacji zbierania danych specjalnych kluczy licencyjnych.
Oczywiście dotyczy to pakietu pobieranego ze strony albo sytuacji gdy dokupujemy poszczególne składniki.
Jeśli nie ma kluczy licencyjnych system (albo serwer http) pracuje w trybie testowym.

System działający w trybie testowym ma następujące ograniczenia:
  • odsługuje tylko jeden koncentrator, pozostałe są w trybie symulatorów
  • obsługa koncentratora zostaje zatrzymana po 24 godzinach – konieczny jest restart systemu
  • program kliencki wyświetla informację o pracy w wersji demonstracyjnej i czas do zatrzymania pomiarów
Pozwala to na przetestowanie systemu bez koncentratorów ( z ich symulatorami ) oraz na tworzenie instalacji testowych z możliwością pełnego przetestowania z jednym koncentratorem.

Analogicznie możemy przetestować serwer http dla aplikacji mobilnych. Po 24 godzinach aplikacje mobilne przestają funkcjonować i konieczne jest zrestartowanie stacji albo ręczne odblokowanie wznowienie pracy.

Architektura systemu

Składniki systemu

Kontrola pracy systemu

Każde oprogramowanie może zawierać i z reguły zawiera błędy. Każde oprogramowanie może też działać nieprawidłowo ze względu na te właśnie błędy ale też ze względu na uwarunkowania zewnętrzne od kłopotów z komputerami i siecią po „radosną twórczość” obsługi.
Poniższy dokument omawia co sprawdzić gdy coś nie działa, źle działa albo gdy podejrzewamy błędy obsługi.
Kontrola pracy systemu

Spis dokumentów

zebrane linki do wszystkich dokumentów umieszczonych w poszczególnych rodziałach
Aplikacje przeglądarkowe (mobilne) Braki, odpad, kalsyfikacja braków Kontrola pracy systemu Inspektor cyklu Market Nadzorca, model, grupa, asystent Narzędzia eksploatacyjne Operacja, produkt, cykl, wydajność Operator, pracownik UR, ustawiacz Prezentacja danych na osi czasu Pomiar taktu dla maszyn które mogą pracować bezproduktywnie Powiadomienia Powiadomienia - wysyłka e-mail Rejestracja zdarzeń On/Off Status i status rozszerzony Status - metody sterowania Status - przerwa technologiczna Skrypt sterujący stacją Użytkownik systemu, konta, uprawnienia Wskaźniki KPI/UR: OEE, MTTR, MTBF, CAVITY Zlecenie produkcyjne Zlecenie produkcyjne - zmiana zlecenia Zlecenie produkcyjne - raporty