Menu
C:\>
oprogramowanie dla produkcji i utrzymania ruchu
^

Golem Mini

Program Golem Mini pozwala na monitorowanie i rejestrację pracy maszyn i urządzeń na podstawie prostych sygnałów z maszyn podłączonych do koncentratora wejść dwu-stanowych.
  • Pomiar i rejestracja EFEKTYWNEGO czasu pracy, czasu mikro postojów (krótkich przerw) i czasu
    w którym maszyna nie pracuje
  • Pomiar i rejestracja liczby cykli
  • Pomiar wydajności
  • Pomiar czasu cyklu
  • Logowanie zdarzeń (załączenie maszyny, otwarcie drzwi, kontrola oświetlenia etc.)
  • Wizualizacja pracy maszyn

Golem Mini jest maksymalnie uproszczoną wersją systemu Golem OEE SuperVisor. Nadaje się idealnie do tworzenia małych systemów monitorujących pracę maszyn w małych przedsiębiorstwach oraz jako swego rodzaju „zestaw startowy” dla dużego Golema.

Program Golem Mini współpracuje z tymi samymi koncentratorami wejść co Golem OEE SuperVisor.
Pozwala to na płynne przejście z wersji mini na wersję OEE.
Program Golem Mini jest programem bezpłatnym, jednak do pracy potrzebuje koncentratora wejść
Szczegóły w opisie systemu Golem OEE.
Karta katalogowa

galeria

golem mini

film

program golem_mini - film

Program i dokumentacja

Podręcznik programu
Pakiet instalacyjny programu
powiązane produkty
Golem OEE MES