^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Tryb terminala, komunikacja

Mini Mail, forum, tryb terminala dla pracowników produkcyjnych

Tryb terminala

Awarie ( oraz zapotrzebowanie na czynności eksploatacyjne ) możemy zgłosić na trzy sposoby.
Pierwszy, mało praktyczny, to zgłoszenie w głównym oknie programu. Drugi to terminal zgłoszeń wchodzący w skłąd aplikacji mobilnych.
Trzeci to uruchomienie programu w tak zwanym trybie terminala. To ciągle ten sam program ale wygląda zupełnie inaczej:

W tym trybie dostępne jest tylko to co jest niezbędne dla pracownika produkcyjnego aby mógł on wezwać pomoc lub zorientować się w tym co się dzieje / działo z interesującymi go maszynami.

W trybie terminala mamy dwie zakładki: dodawanie zgłoszeń i zgłoszenia oraz zadania w toku. Na pierwszej zakładce widoczne są maszyny z grupy ustalonej filtrami. W kolumnach w tabeli mamy widzimy kolejno:
  • oznaczenie maszyny (obiektu)
  • nazwę maszyny
  • wydział do którego przynależy maszyna
  • informacje o tym czy aktualnie jest jakieś zdarzenie przypisane do maszyny
  • przycisk dodania zgłoszenia awarii ( zobacz zgłoszenie awarii )
  • przycisk dodania zgłoszenia czynności eksploatacyjnej
  • przycisk pozwalający na wydruk zlecenia pracy – taki do ręcznego wypełnienia
Pod główną tabelą wyświetlana jest historia 100 ostatnich dni dla zaznaczonej maszyny.

Druga zakładka zawiera listę zgłoszeń i zdarzeń w grupie wyselekcjonowanych filtrami maszyn

Widzimy maszynę, rodzaj zdarzenia, status, czas oraz czas od zdarzenia do teraz.

ustawienia



Podstawowym ustawieniem to samo załączenie terminala.
Ponadto możemy zadecydować jak mają działać filtry wydziału, indeksu i linii.
Każdy filtr może działać w jednym z 3 trybów:
  • Filtr obsługiwany normalnie – użytkownik korzysta z filtru wedle swojego uznania
  • Filtr ustawiony domyślnie – na starcie programu ustawiany jest wskazany w ustawieniach parametr ale użytkownik może go zmienić
  • Filtr ustawiony bez możliwości zmiany – użytkownik nie może zmienić ustawienia
Co daje nam ustawienia filtrów?
Powiedzmy że mamy komputer w gnieździe produkcyjnym w którym dostępne są 4 maszyny.
Możemy stworzyć indeks zawierający te maszyny i ustawić ten indeks na stałe. Wtedy użytkownik programu będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do informacji o tych maszynach przy których pracuje.

Komunikacja

Podręczne kontakty

Podręczne kontakty to proste okienko z tekstem gdzie możemy wpisać dowolną treść, np. numery telefonów do pracowników UR, numery alarmowe itp. Listę tę pomyślano głównie dla pracowników zgłaszających awarię – jest dostępna w terminalu zgłoszeń.

Mini mail

MiniMail to maksymalnie prosty komunikator pozwalający na przekazywanie sobie nawzajem krótkich, tekstowych treści. Pozwala na przekazywanie sobie nawzajem informacji - np pracownik może przekazać swojemu następcy który przyjdzie na następną zmianę roboczą co zrobił a czego zrobić mu się nie udało.

Forum

W program wbudowano coś na wzór forum dyskusyjnego na którym każdy pracownik może napisać dowolną treść a inny tę treść skomentować. Treści można podzielić na kilka grup tematycznych.
Możemy filtrować treści wg grup tematów, pokazać wpisy z ostatnich 3 lub 7 dni lub wszystkie. Treść można oznaczyć jako zakończoną a administrator może ją usunąć.