CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji

spis treści

Opis programu CMMS Maszyna SMART, wersja DEMO, instalacja, wersje, pomoc starszej wersji
Obsługa, budowa okien, elementy interfejsu programu
Uprawnienia użytkowników systemu, ustawienia programu, słowniki używane w programie, wersje językowe
Ewidencja majątku technicznego firmy
Rejestry pomocnicze, zagadniania związane z bezpieczeństwem
Rejestr części, rozchód części,zamówienia i zakupy
Historia napraw, awarii, czynności eksploatacyjnych
Harmonogramy przeglądów i czynności formalno prawnych, Inspekcje
Aktywne menu, kalendarz, zestawy raportów, wskaźniki
Mini Mail, forum, tryb terminala dla pracowników produkcyjnych
Server aplikacji mobilnych i aplikacje działające w przeglądarkach WWW
Współpraca z systemem Golem OEE MES i programem CMMS TPM