^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Instalacja, aktualizacje, wersja NG

Informacje IT, aktualizacje, informacje o poprzedniej wersji maszyna NG

Instalacja oprogramowania

Instalacja jest relatywnie prosta. W uproszczeniu
 1. Na komputerze który będzie pełnił rolę serwera instalujemy serwer Firebird
 2. Na komputerze serwerze umieszczamy folder z bazami danych
 3. Na komputerze serwerze otwieramy w firewallu port 3050
 4. Na komputerze (komputerach) klienckim instalujemy program kliencki
 5. Po pierwszym uruchomieniu program pokaże okno błędu które jest jednocześnie edytorem pliku ini w którym to pliku wpisujemy numer IP ( lub nazwę ) komputera serwera oraz ścieżkę do folderu z plikami baz tak jak ją widzi serwer
Szczegóły w dokumencie:
cmms-maszyna-smart-instalacja-it.pdf
szkoleniowa baza demo
W pakiecie instalacyjnym są dwie kopie baz danych, jedna z nich jest całkowicie pusta, druga, baza w katalogu [demo] wypełniona jest różnymi danymi, maszynami, częściami, zadaniami w harmonogramie itp.
Możemy użyć tej bazy dla celów szkoleniowych, udostępnić pracownikom na kilka dni, zanim zaczniemy kreować własną bazę aby mogli oni „poćwiczyć” bez żadnych konsekwencji.

Numeracja wersji

Numer wersji programu składa się z 3 cyfr rozdzielonych kropką (xx.xx.xx) :
 • Pierwsza cyfra oznacza numer bazy danych – zmiana tej cyfry oznacza zmianę w bazie której dokona pierwszy z uruchomionych programów nowej wersji.
 • Zmiana drugiej cyfry oznacza dodanie nowych funkcji lub znaczącą modyfikację istniejących
 • Zmiana trzeciej cyfry oznacza drobne zmiany lub poprawki
Po zmianie 1 lub 2 cyfry należy bezwzględnie zaktualizować wszystkie programy

Identyczny numer wersji przypisany jest do serwera aplikacji mobilnych który z punktu widzenia systemu jest takim samym programem jak inne programu klienckie.

Zmiana wersji bazy danych

Jeśli nastąpi zmiana numeru bazy danych tak jak to ma miejsce między wersją 8.20 a 9.01 to pierwszy uruchomiony, zaktualizowany program dokona przebudowy bazy danych.
Po uruchomieniu programu pokaże się okno z zapytaniem:

a jeśli potwierdzimy przyciskiem RUN to program zaktualizuje bazę i się zamknie.
Przed uruchomieniem aktualizacji bazy zaleca się:
 • Odłącz ( wyłącz) wszystkie programy
 • Wykonaj kopię baz danych. Poza kopią wykonaną przez [SET][Kopia baz] przy odłączonych programach możesz skopiować pliki baz
 • Nie wykonuj aktualizacji zdalnie, np. za pośrednictwem VPN. Utrata połączenia z bazą danych podczas aktualizacji może uszkodzić bazę i wymagać ponowienia procedury z użyciem kopii baz

Aktualizacja programu głównego

Aktualizacja 9.01.0 należy zamienić plik exe zawarty w archiwum
Historia zmian
9.01.0 z dnia 02-06-2024
 • dodano mechanizm aktualizacji bazy danych SQL do wersji 9.x
 • dodano rejestr wyników badań i pomiarów predykcyjnych [CBM/PdM]
 • dodano repozytorium fotografii z aplikacji mobilnej
 • wyposażenie – dodano informacje sieciowe [IoT]
 • wyposażenie – dodano lokalizację tymczasową
 • części – dodano oznaczenie krytyczne
 • zgłoszenie awarii / eksploatacji - masowe anulowanie
 • raporty - ujednolicono obliczanie KPI dla grup obiektów
 • przebudowano analizę zleceń harmonogramu
 • przebudowano zakładkę zlecenia w toku
 • historia - uporządkowano sposób wyliczenia i nazewnictwo czasów operacyjnych
 • harmonogram - mikro grafik
 • historia, harmonogram, terminal – dodano potwierdzenie z produkcji
 • historia, harmonogram - rozbudowano formularze informacyjne
 • historia, harmonogram - dodano zbiorczy log operacji
 • poprawiono błąd klonowania długich nazw przy klonowaniu zleceń
 • kilkadziesiąt drobnych poprawek i modyfikacji
8.20.0 z dnia 28-05-2023
 • Dodano obsługę wersji językowych
 • Kilkanaście drobnych poprawek i modyfikacji
8.19.0 z dnia 26-02-2023
 • Dodano moduł Inspekcje
8.18.0 z dnia 15-01-2023
 • historia - sortowalne kolumny czasów Ta Tb
 • dodawanie wiadomości MiniMail z harmonogramu i historii
 • poprawiono i zmodernizowano pojedyńcze klonowanie zlecenia PM
 • opomiarowanie - dodano pole i filtr wydziału
 • Kilkanaście drobnych poprawek i modyfikacji
8.17.0 z dnia 12-09-2022
 • Rozbudowa modułu projekty
 • Harmonogram - dodano podmiot Linia
 • linki do plików w historii
 • Dodano podgląd harmonogramu w trybie terminala
 • Kilkanaście drobnych poprawek i modyfikacji
8.16.0 z dnia 11-04-2022
 • Dodano roczny kalendarz
 • Dodano roczny grafik przeglądów PM
 • Wyposażenie - dodano etykiety drukowane na taśmie
 • Kilkanaście drobnych poprawek i modyfikacji
8.15.0 z dnia 03-02-2022
 • Awaryjna poprawa błędu wyboru czasu kalendarza - brak roku 2022/2023
8.13.0 z dnia 05-12-2021
 • formularz oceny technicznej obiektu
 • harmonogram - seryjna zmiana terminów
 • 2 zdjęcie w narzędziach
 • Kilkanaście poprawek i drobnych modyfikacji
8.12.0 z dnia 10-06-2021
 • Dodano możliwość wyłączenia kontroli instancji ( uruchamiania wielu kopii programu )
 • Częśći - dodano wyszukiwanie i filtrowanie po lokalizacji Części - dodano drugą wersję zestawienia rozchodu
 • Historia - w oknie edycji dodano podgląd zgłoszenia awarii
 • Harmonogram - poprawiono błąd pojedyńczego klonowania zlecenia
 • Wzory dokumentów - poprawiono błąd wydruku ( [txt] ) oraz dodano znaczniki producenta i dostawcy
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.12.0 z dnia 11-04-2021
 • Dodano korektę wielkości kodu kreskowego na etykietach - zobacz ustawienia
 • Terminal - dodano formalne potwierdzenie
 • Opomiarowanie - harmonogram - poprawiono błąd kasowania
 • Dodano uprawnienie do generowania dokumentów dla pracownik 1 i 2
 • Dodano uprawnienie zmiany pracownika odpowiedzialnego dla pracownik 1 i 2
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.11.0 z dnia 14-02-2021
 • Dodano import w rejestrze narzędzi
 • Dodano import w rejestrze opomiarowania
 • Dodano negację filtru markera M
 • Dodano zdjęcia w oknie informacjnym zdarzeń
 • Dodano skrót rozchodu części w edycji harmonogramu
 • Dodano zmianę podstawy czasu dla MTBF w raportach
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.10.0 z dnia 09-01-2020
 • rozbudowa nagłówków obiektu na wydrukach
 • dodano pole ID do etykiet części
 • dodano filtr linii w kalendarzu, oczekujących i harmonogramie
 • zgłoszenie awarii dodano potrzebna pomoc: dział IT
 • harmonogram - dodano zdjęcia
 • harmonogram - dodano link do plików z zasobów
 • harmonogram / historia - podliczenie kosztów części widocznych rekordów
 • harmonogram - dodano zapamiętywanie filtru statusu
 • historia / harmonogram / projekty - ustawienie startu z domyślnym bieżącym miesiącem
 • zakupy - dodano wyszukiwanie po nazwie i symbolu pozycji
 • dodano możliwość zmiany hasła SYSDBA
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.9.0 z dnia 31-05-2020
 • dodano obsługę wyboru bazy danych przy uruchomieniu programu
 • rejestr narzędzi - dodano wydruk etykiet
 • rejestr narzędzi - dodano wyszukiwanie barcode i ID
 • rejestr narzędzi - rozbudowano eksport
 • poprawiono błąd ustawienia "baza wiedzy"
 • Raport zbiorczy - dodano podsumowanie zleceń PM
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji

Aktualizacja App Server

Aktualizacja 9.1 należy zamienić plik exe i cały folder ROOT zawarty w archiwum
Historia zmian
9.1 z dnia 02-06-2024
 • dostosowano serwer do obsługi nowej wersji bazy
 • aplikacja telefon – dodano obsługę repozytorium zdjęć
 • dodano aplikację „kokpit szefa produkcji”
8.20 z dnia 28-06-2023
 • Dodano obsługę wersji językowych
 • Poprawiono edycję ostrzeżenia
 • dodano wstępne podliczenie czasów TWork, TWait, TTotal przy zamknięciu awarii / usterki
8.19 z dnia 26-02-2023
 • dodano obsługę inspekcji w cmmp1.html
8.18 z dnia 12-09-2022
 • dodano możliwość edycji liczników w cmmp1.html
 • poprawiono zmianę zgłoszenia eksploatacji na eksploatację
 • dodano numer ID w wyszukiwaniu wyposażenia
8.17 z dnia 19-23-2021
 • Poprawiono błąd dodawaniu eksploatacji i ostrzeżeń
 • Poprawiono błąd edycji eksploatacji i ostrzeżeń
 • Kilka drobnych modyfikacji i poprawek
8.16 z dnia 12-04-2021
 • dodano stronę startową
 • dodano aplikację CMMS Terminal
 • Dodano alarm audio w aplikacjach TV
 • Kilka drobnych modyfikacji i poprawek

CMMS Maszyna SMART vs CMMS Maszyna NG

CMMS Maszyna SMART jest kontynuacją programu CMMS Maszyna Next Generation ale nie jest jego aktualizacją.
Program w wersji SMART został napisany na nowo choć jest bardzo podobny co jest celowym zabiegiem – użytkownik starszej wersji ma jak najszybciej odnaleźć się w nowej. Główna zmiana jest dla użytkownika niewidoczna – to zmiana kodowania – baza starej wersji ma kodowanie polskich liter w win1250, nowa baza ma kodowanie Unicodeco otwiera drogę do powstania wersji językowych.
Odnowiono interfejs który np. przez wydzielenie bloku filtrów ma być bardziej przyjazny. Wprowadzono bardzo dużo drobnych acz istotnych zmian, np. poza awarią dodano usterkę jako awarię której naprawę można odsunąć w czasie. Zrezygnowano też z podziału na wersje, teraz jest jedna wersja sieciowa.
Największą zmianą jest jednak poszerzenie możliwości systemu przez dodanie ( opcjonalnego ) serwera dla aplikacji działających w przeglądarce, a więc na telefonach czy telewizorach.
Aplikacje te mają uzupełnić działanie systemu gwarantując szybki dostęp do informacji i pozwolić na realizację części funkcjonalności za pomocą telefonu.

Migracja ze starszej wersji

Jeśli posiadasz poprzednią wersję: CMMS Maszyna NG w wersji 7.xx to możesz przenieść dane do nowej wersji.
Należy zainstalować wersję SMART i przetestować jej funkcjonowanie z użyciem bazy testowej. Starsza i nowa wersja mogą działać jednocześnie.

Następnie zamieniamy bazę testową na pustą bazę i uruchamiamy program pompy SQL która po wskazaniu starej i nowej bazy przeniesie prawie wszystkie dane.

program do przeniesienia danych
opis w archiwum

Dokumentacja starszej wersji

Dokumentacja i aktualizacja starszej wersji programu - CMMS Maszyna Next Generations

Podręcznik programu CMMS Maszyna NG Aktualizacja do wersji 7.03 c:14
Jeśli masz program w wersji 6.x to pompa SQL nie zadziała. Dlatego przed migracją wersji 6.x do wersji smart trzeba ją zaktualizować do wersji 7.x