^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Wyposażenie, narzędzia, opomiarowanie

Ewidencja majątku technicznego firmy

Rejestr wyposażenia

Podstawą programu jest rejestr wyposażenia. To wokół tego wyposażenia wszystko się "kręci". Wyposażeniem może być maszyna, urządzenie, narzędzie, pojazd czy cały budynek. W programie mówimy o obiektach aby zachować w miarę neutralne nazewnictwo.

Definicja typu

Kluczowe dla sprawnego wykorzystania programu i prawidłowego opisania wyposażenia jest przyswojenie roli i funkcji definicji typu.

NAJPIERW definiujemy TYP maszyny czy urządzenia do którego to typu możemy przypisać definicje czynności dla przeglądów, typy awarii, kody awarii i kilka innych cech i parametrów a POTEM dodajemy maszynę czy urządzenie wskazując odpowiedni TYP.

Jeśli mamy jedną unikalną maszynę to czeka nas podwójna „robota” – najpierw musimy dla niej zdefiniować typ a następnie dodać ją w rejestrze wyposażenia.
Z reguły jednak mamy wiele podobnych a czasem wręcz identycznych maszyn więc TYP pozwala nam uniknąć wielokrotnego definiowania np. definicji przeglądów czy list typowych awarii

Dla każdego typu definiujemy:
 • Definicje przeglądów - definiujemy rodzaj przeglądu i przypisujemy mu określone czynności do wykonania. Czynności dodajemy dopisując je ręcznie albo importując ze słownika czynności okresowych.
  Definicje przeglądów możemy klonować - możemy np zadeklarować przegląd roczny, dopisać szereg czynności a następnie go sklonować jako przegląd kwartalny usuwając zbędne czynności. Lista tych czynności może zostać użyta przy planowaniu przeglądów - wybieramy nazwę przeglądu a program automatycznie przypisuje wszystkie zdefiniowane czynności

 • Definicje awarii - definiujemy listę typowych dla danego urządzenia awarii - lista ta będzie dostępna przy edycji zdarzenia awarii po wyborze maszyny która dziedziczy po tym typie

 • Definicje czynności eksploatacyjnych - jak awarie ale dotyczy czynności które są wykonywane w ramach normalnych czynności eksploatacyjnych - np ustawianie maszyny

 • Kody awarii - Często w firmach w użyciu są kody awarii - operator maszyny zgłaszając problem przydziela go do pewnej kategorii nadając mu określony kod.

 • Definicje czynności formalno - prawnych - lista czynności wykonywanych okresowo ale nie mieszczących się w konwencji przeglądów technicznych.Czynnością formalno-prawną będzie np badanie elektryczne, badanie UDT, inspekcje czy przegląd techniczny dla pojazdów

 • Definicje TPM - lista czynności wykonywana w ramach przeglądów TPM
Ponadto w definicji typu określamy rodzaj licznika (motogodziny, kilometry itp) oraz nazwy dla 8 cech własnych.

Pamiętajmy
Można klonować cały kompletny typ co pozwala na stworzenie typu dla maszyny wtryskarka, skopiowanie go i stworzenie nowego typu gdzie zmodyfikujemy odpowiednie pozycje.

Okno rejestru

Główna zakładka rejestru wyposażenia to lista wszystkich maszyn, urządzeń i pojazdów którą możemy kształtować za pomocą wielu filtrów:Pod listą widzimy indeks pozwalający na dowolne grupowanie wyposażenia.

Kolejna zakładka to szczegóły obiektu oraz galeria 4 zdjęć:Kolejna zakładka zawiera pola opisowe: opis ogólny, kontakty z serwisem, lista kontrolna, zalecenia bhp i listę ewentualnych wypadków.

Zakładka PM, RM, części i zasoby:pokazuje (tylko podgląd ) niektóre dane z innych rejestrów powiązane z wybranym obiektem. Są to:
 • Podgląd rejestru historii – ostatnie 100 dni
 • Podgląd rejestru harmonogramu – następne 100 dni
 • Dostępne części – części które są powiązane z obiektem w rejestrze części
 • Rozchód części które zostały przypisane do zdarzeń związanych z obiektem – ostatnie 100 dni
 • Lista zasobów - plików z rejestru zasobów które zostały powiązane z obiektem. Plik można pobrać / otworzyć przyciskiem [akcja]

Dodawanie / edycjaTyp Typ to najważniejszy, wymagany parametr – zobacz opis typu wyżej.
Symbole Poza nazwą mamy dwa symbole: Oznaczenie i symbol pomocniczy.
Oznaczenie powinno być krótkie i jednoznacznie identyfikujące obiekt.
Status Możliwe statusy to: W eksploatacji, Wycofana z eksploatacji, Zlikwidowana, Czasowo wycofana, Wypożyczona i wysłana do naprawy.
Wszystkie obiekty które mają inny status niż W eksploatacji nie są widoczne w listach wyborów/
Zobacz też kasowanie obiektów
Krytyczność Krytyczność ABC opisana jest niżej
Wydział i lokalizacja Pomagają umiejscowić obiekt w obrębie jednostki organizacyjnej.
Szczególnie ważny jest wydział ponieważ jest on podmiotem wielu filtrów i działań.
Numery Numery fabryczny, ewidencyjny i numer UDT wspomagają identyfikację formalną obiektu.
Gwarancja Określamy czy obiekt ma gwarancję i do kiedy. Możemy dodać też notatkę, np. o przedłużenia gwarancji
Cechy Pozwalają przypisać pewne charakterystyczne cechy jak stan techniczny, zasilanie, wymiary moc i masę
Cechy własne Osiem dodatkowych cech których nazwy definiujemy w typie dzięki czemu mogą to być różne zestawy cech dla różnych obiektów.
Pojazd Określamy czy obiekt jest pojazdem, a jeśli tak to możemy przypisać cechy charakterystyczne dla samochodów takie jak polisy OC/AC, numer silnika, nadwozia, pojemność rodzaj paliwa i ładowność.
Linia Linia produkcyjna to oznaczenie które mówi nam czy obiekt należy do jakiejś linii produkcyjnej (grupy produkcyjnej). Linię wybieramy ze słownika linii. Możemy też oznaczyć czy obiekt jest głównym elementem tej linii.
Poza typowymi liniami produkcyjnymi mogą to być gniazda produkcyjne albo obiekty połączone ze sobą, np. wtryskarka z robotem IML
Dane księgowe informacje o stanie własności ( własność, leasing, wypożyczenie ) oraz wartości księgowej i dokumentach zakupu
Bezpieczeństwo Opis procedur bezpieczeństwa, procedur postępowania, zagrożeń etc.
Kategoria i przeznaczenie dla oceny ryzyka (zobacz opis FEMA ).
Lista ikon o zagrożeniach które wyświetlane są w oknie informacyjnym obiektu
Kontakty serwisowe Pole tekstowe gdzie możemy umieścić notatki o wszelkich kontaktach z firmami czy osobami
Lista kontrolna Lista czynności dla obsługi które należy wykonać przed zgłoszeniem problemu.
Lista ta wyświetlana jest w oknie zgłoszeń awarii.

Kasowanie

Nigdy nie kasujemy wyposażenia, chyba że wpisaliśmy je przez pomyłkę. Kiedy maszynę sprzedamy, zezłomujemy czy pozbędziemy się jej w dowolny inny sposób to należy po prostu zmienić jej status.

Jeśli jednak koniecznie chcemy skasować obiekt ( pamiętając że skasujemy WSZYSTKIE związane z nim wpisy ) to może to zrobić jedynie administrator i to po podwójnym zapytaniu.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy do obiektu nie ma żadnych odniesień bo np. wpisaliśmy ją przed chwilą i się rozmyśliliśmy.

Klasyfikacja ABC

Dodając obiekt możemy określić jego krytyczność która wyświetlana jest w wielu miejscach programu przy wybranych maszynach czy obiektach, np w rejestrze historii, w kalendarzach etc.

Krytyczność ABC ( w naszym programie ABCD) określa jak ważna jest maszyna.
Przy określaniu krytyczności kierujemy się przede wszystkim skutkami awarii dla przedsiębiorstwa. Maszyna A to taka której awaria powodować będzie znaczącą dezorganizację pracy bo jest kluczowa, jedyna, niezastąpiona. Jej awarię trzeba usunąć najszybciej jak się da.
Awaria maszyny D może zaczekać na końcu w kolejce bo jest to maszyna najmniej istotna, łatwa do zastąpienia, o niewielkim wpływie na ciągłość produkcji.

Liczniki

Do każdej maszyny przypisany jest licznik który może być licznikiem godzin pracy, cykli lub kilometrów. W definicji typu ustawiamy czy licznik ma być używany i jaki to ma być licznik. Liczniki możemy użyć do optymalizacji harmonogramów pracy

Stan liczników aktualizujemy za pomocą formularza:w ten sposób że za pomocą przycisku [calc] wpisujemy w wybranym wierszu nową wartość. Po zamknięciu okna przyciskiem [zapisz] program zmodyfikuje wszystkie te liczniki których stan aktualny i nowy się różni.
Uwaga – jeśli nie zdefiniujemy licznika w typie to nie będzie on widoczny na liście.

Możemy śledzić zmiany licznikówuwaga - po każdej zmianie licznika z historii kasowane są stany starsze niż 90 dni

Automatyczna aktualizacja
Tak naprawdę liczniki w programie CMMS Maszyna zostały dodane z myślą o systemie Golem OEE MES który potrafi automatycznie aktualizować liczniki na podstawie pomiaru efektywnego czasu pracy.
Zmiany wprowadzone z systemu Golem nie są widoczne w historii

Rejestr narzędzi

Na początek wyjaśnienia wymaga co w programie CMMS Maszyna nazywamy narzędziem.
Narzędziem jest element maszyny lub urządzenia które jest wymagane do jego pracy ale które może być wymienne, może to być forma wtryskowa, wykrojnik, wymienny zestaw prowadnic wibracyjnych.

Narzędzie to coś takiego co ma swoją własną historię, może mieć własny harmonogram działań i niekoniecznie musi być naszą własnością, może to być narzędzie powierzone przez zleceniodawcę.
Narzędzie przypisujemy do określonej maszyny, jednej lub wielu bo możliwa jest sytuacja gdzie tę samą formę możemy zainstalować na kilku posiadanych wtryskarkach.


Często jest tak że maszyny mają bardzo skomplikowany osprzęt, np. niektóre wykrojniki czy formy wtryskowe są „maszynami” same w sobie. W takim przypadku należy rozważyć czy nie dodać takiego osprzętu do rejestru maszyn a nie do osprzętu.

Rejestr opomiarowania

Rejestr przyrządów pomiarowych nie jest przewidziany dla niezależnych urządzeń pomiarowych choć nic nie stoi na przeszkodzie aby właśnie w nim a nie rejestrze wyposażenia umieszczać takowe, a dla przyrządów pomiarowych zamontowanych w innych maszynach i urządzeniach.
Mogą to być mierniki ciśnienia, zespoły wagowe i każde inne urządzenia które podlegają badaniom legalizacyjnym i / lub kalibracji.


Rejestr pozwala na sporządzenie ewidencji sprzętu pomiarowego oraz karty urządzenia pomiarowego


Możemy też stworzyć harmonogram czynności takich jak legalizacje, kalibracje, obsługa techniczna. Zaplanowane czynności będą widoczne na kalendarzu oraz do podglądu w rejestrze harmonogramu.

Na karcie miernika widnieją daty ostatniej lub kolejnej czynności które możemy zmienić ręcznie edytując miernik lub ustalić podczas edycji zadania w harmonogramie.