^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Wizualizacja i raportowanie

Aktywne menu, kalendarz, zestawy raportów, wskaźniki

Aktywne menu


Aktywne menu ma podwójną funkcję: poza otwieraniem okien poszczególnych rejestrów wyświetla na przyciskach pewne informacje. I tak
 • na przycisku części i materiały wyświetlana jest ilość części poniżej minimum i optimum oraz ilość pozycji w repozytorium
 • na przycisku zakupy wyświetlana jest ilość zamówień których dostawa jest oczekiwana
 • na przycisku mini mail wyświetlona jest ilość nieprzeczytanych wiadomości
 • na przycisku zgłoszenie awarii wyświetlona jest ilość zgłoszeń
 • na przycisku zgłoszenie eksploatacji wyświetlona jest ilość zgłoszeń
 • na przycisku statystyki wyświetlona jest ilość zdarzeń z podziałem na wszystkie / niezakończone z bieżącego miesiąca
 • na przycisku historia wyświetlona jest ilość niezakończonych zdarzeń oraz ich lista ograniczona do 12 najnowszych
 • na przycisku harmonogram wyświetlona jest lista najbliższych zaplanowanych zadań

Kalendarz

Zdarzenia z historii i zadania z harmonogramu wizualizowane są na kalendarzu miesięcznym formie kart. O położeniu karty decyduje czas zgłoszenia (TA). Karta zajmuje jedno miejsce ( jeden dzień) nawet gdy zdarzenie trwa więcej dni.
Jest to rozwiązanie mniej doskonałe od prezentacji w formie wykresu gantta ale wygodniejsze, szczególnie jeśli trzeba szybko, wzrokowo ocenić stan aktualny.
Poza wyborem miesiąca możemy użyć filtrów wydziału, indeksu i pracownika oraz filtru który wybiera karty zdarzeń nie zakończonych, tylko zadania, tylko zadania niezakończone itp.

Z lewe strony widoczna jest miniatura diagramu – kliknięcie w miniaturę przesuwa główny kalendarz.
Klikając kartę otwieramy okno z informacjami o zdarzeniu a klikając z przyciśniętym shift’em przechodzimy do jego edycji

Kalendarz - rok

Kalendarz pokazuje w jakich dniach są zdarzenia / zadania a po kliknięciu w odpowiedni dzień karty zadań/zdarzeń dla wybranego dnia wyświetlane są pod kalendarzem.

W toku / oczekujące


W tabeli widzimy obiekty ( z możliwością ograniczenia filtrami ) do których przypisane są aktywne zgłoszenia awarii, zdarzenia ( awarie, usterki itp. ) oraz przeglądy techniczne i formalne posortowane w ten sposób że najwyżej są zgłoszenia awarii, potem awarie, usterki itd. od lewej do prawej.
Jeśli dla danego obiektu jest więcej niż jedno zdarzenie czy zadanie to ilość wystąpień podana jest w kwadratowym nawiasie.
Klikając w pole otwiera się okno informacyjne o zdarzeniu a klikając z przytrzymanym przyciskiem shift przechodzimy do jego edycji.

pilne i przeterminowane

Formularz w formie podglądu wydruku który przedstawia tabelarycznie:
 • niezatwierdzone zgłoszenia awarii
 • niezakończone awarie / usterki
 • zadania i zlecenia ( przeglądy ) w toku
 • zadania i zlecenia zaplanowane na najbliższe 10 dni
 • zadania i zlecenia z przekroczonym licznikiem motogodzin
 • zadania i zlecenia przeterminowane
 • części poniżej stanów minimalnych
 • przekroczone terminy uprawnień pracowników

MTTR MTBF

Wskaźniki MTTR i MTBF są bardzo pożytecznymi narzędziami do szybkiej WSTĘPNEJ oceny niezawodności maszyny i skuteczności działań na niej. Niestety panuje ułudna wiara że ich zmienność w czasie może być bezkrytycznie użyta do badania efektywności pracy UR. Dlatego należy podchodzić do nich z dystansem i rozwagą.
Koniecznie przeczytaj nasz artykuł na ten temat: MTBF MTTR w praktyce Należy zwrócić uwagę że program CMMS Maszyna wyznacza dwa wskaźniki: MTTR1 wyliczany według całkowitego czasu awarii i MTTR2 wyznaczany według czasu pracy przy jej obsłudze.

Techniczna ocena obiektuNa stan techniczny maszyn i urządzeń wpływa wiele czynników: sposób i warunki eksploatacji, ilość awarii, przeglądów i wiele innych. Jednym z nich jest czas, wszystko się starzeje z a upływem czasu degraduje.
Techniczna ocena obiektu to metoda szybkiego oszacowania zmian w czasie 5 ostatnich lat przez porównanie ilości awarii, usterek przeglądów oraz sumy rocznych czasów napraw i wskaźników MTTR

Moduł Statystyki i raporty

Poza licznymi raportami i zestawieniami w oknach poszczególnych rejestrów mamy dodatkowy moduł raportów otwierany przyciskiem który sam na sobie wyświetla ilość zdarzeń dla bieżącego miesiąca ( zobacz wyżej )

Raporty dla obiektu i grup obiektów

Moduł zawiera kilka raportów i zestawień które generowane są dla wybranego zakresu czasu i dla wybranego podmiotu:Mamy dwa pola wyboru. Pierwszym wybieramy rodzaj podmiotu: obiekt, indeks, wydział lub linię. Po wybraniu podmiotu wybieramy albo obiekt albo podmiot ze słowników.
Po wybraniu podmiotu i grupy wygenerowane zostaną widoczne na poszczególnych zakładkach zestawienia i raporty.

MTBF

Zestawienie wskaźników MTBF, MTTR1 i MTTR2 dla wybranego czasu dla wybranych obiektów.
Dostępne jest zarówno zestawienie sumaryczne dla wszystkich obiektów jaki i zestawienie dla każdego obiektu oddzielnie.
Podstawą dla MTBF jest czas od początku do końca zakresu czasu, z tym że możliwe jest zastosowanie specjalnej korekty która powoduje jej zmniejszenie do 2/3 lub 1/3 co pozwala przybliżyć wynik jeśli wiemy że maszyny pracują tylko jedną lub tylko 2 zmiany robocze na dobę.
Możemy również pominąć w obliczeniach wszystkie awarie i usterki o wadze 0.

MTBF Trend

Zestawienie pozwala na analizę zmienności wskaźników w czasie dla wybranego roku z podziałem na miesiące. Miesiące zaprezentowano i graficznie i tabelarycznie.

Dni w miesiącu

Kolejne zestawienie przedstawia rozkład ilości awarii, usterek, eksploatacji i modernizacji oraz kosztów pracy i części w poszczególnych dniach wybranego miesiąca.