^
Golem OEE MES - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Zaawansowane

Skrypt sterujący stacją, baza SQL itp

Skrypt sterujacy stacji

Skrypt sterujący stacją System jest w szerokim zakresie konfigurowalny. Niezależnie od tego jak bogata będzie lista ustalanych parametrów zawsze spotkamy się z taką pożądaną konfiguracją której nie będziemy mogli zrealizować. Dlatego wprowadzono możliwość tworzenia skryptów sterujących dla stacji dzięki którym można znacznie poszerzyć możliwości systemu.
Skrypt to program działający w obrębie stacji zbierania danych który może manipulować dostępnymi w niej danymi, np. sterować statusem za pomocą wejść z bardziej złożonym sterowaniem niż oferuje to podstawowe ustawienie.
Pisząc skrypt sterujący to my jesteśmy odpowiedzialni za jego logikę i musimy mieć pełną świadomość tego co robimy. Nieumiejętne posługiwanie się mechanizmem skryptów może spowodować destabilizację systemu.

Administracja bazą SQL

System Golem korzysta z serwera baz danych SQL Firebird.
https://firebirdsql.org/
Nie jest to serwer tak popularny jak MSSQL ale w przeciwieństwie do niego jest serwerem darmowym (licencja DPL), i lekkim – prostym w instalacji i administracji.

W programie konstruktor wbudowano moduł do zarządzania bazą SQL który pozwala na kontrolę wielkości danych, tworzenie kopii bezpieczeństwa (backup) oraz kasowanie danych.Kopie baz danych
Narzędzie pozwala na wykonanie kopii zapasowej baz danych, tzw. backupu Po uruchomieniu w katalogu baz na serwerze kreowane są dwa pliki których nazwa składa się z daty i godziny z kopiami plikami backup np z rozszerzeniem gbk np.
GolemDB_2017_03_30_18_28.gbk
Uwaga - nie jest to kopia bazy tylko specjalny plik przygotowany przez serwer - aby na jego podstawie odtworzyć trzeba zastosować narzędzia administracyjne serwera.

Czyszczenie baz danych
Do dyspozycji mamy dwa narzędzia do kasowania danych z bazy. Pierwsze pozwala na usunięcie wszystkich danych związanych z jednym, wybranym nadzorcą. Kasowanie to powinno zostać wykonane zawsze po tym jeśli z jakiegokolwiek powodu zmieniamy zadanie danego nadzorcy.

Drugie narzędzie kasuje wszystkie dane zgromadzone w bazie. Kiedy użyjemy tak ekstremalnego rozwiązania? Wtedy gdy stworzyliśmy system testowy i postanawiamy że od teraz nie będzie to już system testowy tylko system do normalnej pracy.
Kasowanie wymaga podania hasła które wyświetli się w programie aby nie skasować danych przypadkowo.
UWAGA – kasowane są tylko zgromadzone dane, nie konfiguracja.

Opis bazy SQL

Opis bazy danych

Pakiet Golem CSV

Pakiet Golem CSV jest dodatkiem do systemu Golem OEE MES ( odrębnie licencjonowanym) wprowadzający pewne dodatkowe mechanizmy wymiany danych oparty o pliki CSV.
Wiele osób sięga po dane bezpośrednio do bazy SQL albo je tam umieszcza, np. wpisując zlecenia produkcyjne. Problem jest taki że poza bazą SQL Golem ma drugą, ulokowaną w pamięci stacji. To tam są wszystkie dane zmieniające się dynamicznie, np. bieżące liczniki cykli, produktu, czasu pracy czy czasów statusowych itd. i nie ma do nich bezpośredniego dostępu.

Do dyspozycji mamy dwa podsystemy. Pierwszy generuje pliki z aktualnymi stanami (status, liczniki, kpi, dane dla wykresów etc.) zwane mikro raportami, listy mikro raportów dla zakończonych zmian i/lub zleceń oraz pliki csv reprezentujących stan niektórych tabel w basie SQL. Do plików CSV generowane są też pewne raporty miesięczne.

Drugi podsystem pozwala dodawanie zleceń oczekujących, produktów i narzędzi do bazy SQL stosując prosty mechanizm: zapisujemy plik CSV, stacja wykrywa jego obecność, wykonuje zawarte w nim polecenia i go kasuje.

Dokumentacja pakietu Golem CSV