Golem OEE MES - centrum pomocy i dokumentacji

spis treści

Wstęp, architektura, instalacja
Status, zlecenie, operator, wskaźniki, powiadomienia, etc.
Zlecenia produkcyjne, narzędzia, market, etc.
Opis głównego programu klienckiego systemu
Raporty i ich organizacja
Wizualizacje TV, Panele operatorskie, kokpity menadżerskie
Kilka przykładów obsługi systemu
Pomiar, kontrola i analiza zużycia energii
Program konstruktor, model, nadzorca, grupy itd.
Koncentratory wejść, konwertery RS, akcesoria
Przykłady, dodatkowe sygnały, inspiracje
Skrypt sterujący stacją, baza SQL itp
kilka odpowiedzi