^
CMMS Maszyna SMART - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

O programie

Opis programu CMMS Maszyna SMART, instalacja, wersje, numeracja

O dokumentacji

Poświęciliśmy wiele czasu aby oddać w Wasze ręce jak najlepszą, merytoryczna i nie nudną dokumentację naszego programu. Ma on opinię intuicyjnego co powoduje że wielu użytkowników stara się wdrożyć i użytkować program ignorując jego dokumentacje.
Przeprowadziliśmy eksperyment: pobieżne przeczytanie dokumentacji, tak aby wiedzieć co gdzie szukać zajęło ok 20 minut, szczegółowe, z interakcją z programem ok 3 godzin.
Dlatego prosimy, zanim zadasz pytanie, a szczególnie zanim zadasz pytanie o szkolenie poświęć te 3 godziny.

O programie

Program CMMS Maszyna SMART to oprogramowanie klasy CMMS o ponad 12 letniej historii służące zarządzaniu majątkiem technicznym firm, zarządzanie utrzymaniem ruchu, zapasami części, dokumentacją.Skrócony przegląd funkcjonalności oprogramowania
 • Rejestr wyposażenia: maszyny, urządzenia, pojazdy, urządzenia infrastruktury, budynki etc.
 • Rejestr narzędzi rozumianych jako wymienne części maszyn: formy, wykrojniki etc.
 • Rejestr opomiarowania
 • Rejestr dokumentów
 • Rejestr firm – dostawcy, serwis, usługodawcy etc
 • Rejestr historii – awarie, usterki, eksploatacje, w skrócie cała historia wyposażenia
 • System zgłoszeń awarii
 • Harmonogram prac okresowych i czynności formalnych
 • Rejestr części zamiennych
 • Rejestr wypadków, ocena ryzyka FEMA
 • Rejestr zasobów dyskowych
 • Rejestr projektów i inwestycji
 • Liczniki motogodzin z opcją korekt harmonogramów
 • Komunikacja między pracownikami
 • Raporty i zestawienia, wizualizacja pracy i stanu

CMMS Maszyna SMART vs CMMS App Server

Serwerowi aplikacji poświęcony jest cały rozdział aplikacje mobilne , w tym miejscu krótka notatka o co chodzi..

Serwer pozwala na uruchomienie prostych aplikacji działających w przeglądarkach, a więc np. na urządzeniach mobilnych. Nie jest to wersja CMMS’a na „telefony” a zbiór dodatków takich jak np. aplikacja pokazująca stan wezwań i awarii na dużym telewizorze lub na telefonie. Serwer jest opcjonalnym dodatkiem który nie jest wymagany choć wnosi do systemu kilka ciekawych możliwości.

Ekosystem

Oferujemy różne programy i systemy. Są one niezależne od siebie ale potrafią ze sobą współpracować.
 • Program CMMS TPM wspomaga utrzymanie ruchu przez personel produkcyjny
 • Program „Formy Wtryskowe” jest specjalizowanym CMMS’em dla form wtryskowych.
 • System Golem OEE MES to prosty system klasy MES do monitorowania pracy maszyn i produkcji.
Więcej o współpracy między programami w rozdziale TPM Golem OEE MES

Wersja demo

Wersja demonstracyjna
Informacje na temat logowania znajdują się na zakładce "Informacje o wersji DEMO" w głównym oknie programu

Wersja demo jest wersją jednostanowiskową z ograniczeniami ilościowymi w rejestrach (max 35 obiektów) i widocznymi informacjami o tym że jest to wersja demo.
Baza demo zawiera szereg przykładowych danych pozwalających na zapoznanie się z programem.

Instalacja pełnej wersji

Instalacja jest relatywnie prosta. W uproszczeniu
 1. Na komputerze który będzie pełnił rolę serwera instalujemy serwer Firebird
 2. Na komputerze serwerze umieszczamy folder z bazami danych
 3. Na komputerze serwerze otwieramy w firewallu port 3050
 4. Na komputerze (komputerach) klienckim instalujemy program kliencki
 5. Po pierwszym uruchomieniu program pokaże okno błędu które jest jednocześnie edytorem pliku ini w którym to pliku wpisujemy numer IP ( lub nazwę ) komputera serwera oraz ścieżkę do folderu z plikami baz tak jak ją widzi serwer
Szczegóły w dokumencie:
cmms-maszyna-smart-instalacja-it.pdf
szkoleniowa baza demo
W pakiecie instalacyjnym są dwie kopie baz danych, jedna z nich jest całkowicie pusta, druga, baza w katalogu [demo] wypełniona jest różnymi danymi, maszynami, częściami, zadaniami w harmonogramie itp.
Możemy użyć tej bazy dla celów szkoleniowych, udostępnić pracownikom na kilka dni, zanim zaczniemy kreować własną bazę aby mogli oni „poćwiczyć” bez żadnych konsekwencji.

Numeracja wersji

Numer wersji programu składa się z 3 cyfr rozdzielonych kropką (xx.xx.xx) :
 • Pierwsza cyfra oznacza numer bazy danych – zmiana tej cyfry oznacza zmianę w bazie której dokona pierwszy z uruchomionych programów nowej wersji.
 • Zmiana drugiej cyfry oznacza dodanie nowych funkcji lub znaczącą modyfikację istniejących
 • Zmiana trzeciej cyfry oznacza drobne zmiany lub poprawki
Po zmianie 1 lub 2 cyfry należy bezwzględnie zaktualizować wszystkie programy

Identyczny numer wersji przypisany jest do serwera aplikacji mobilnych który z punktu widzenia systemu jest takim samym programem jak inne programu klienckie.

Aktualizacja

Aktualizacja 8.20.0 należy zamienić plik exe zawarty w archiwum
Historia zmian
8.20.0 z dnia 28-05-2023
 • Dodano obsługę wersji językowych
 • Kilkanaście drobnych poprawek i modyfikacji
8.19.0 z dnia 26-02-2023
 • Dodano moduł Inspekcje
8.18.0 z dnia 15-01-2023
 • historia - sortowalne kolumny czasów Ta Tb
 • dodawanie wiadomości MiniMail z harmonogramu i historii
 • poprawiono i zmodernizowano pojedyńcze klonowanie zlecenia PM
 • opomiarowanie - dodano pole i filtr wydziału
 • Kilkanaście drobnych poprawek i modyfikacji
8.17.0 z dnia 12-09-2022
 • Rozbudowa modułu projekty
 • Harmonogram - dodano podmiot Linia
 • linki do plików w historii
 • Dodano podgląd harmonogramu w trybie terminala
 • Kilkanaście drobnych poprawek i modyfikacji
8.16.0 z dnia 11-04-2022
 • Dodano roczny kalendarz
 • Dodano roczny grafik przeglądów PM
 • Wyposażenie - dodano etykiety drukowane na taśmie
 • Kilkanaście drobnych poprawek i modyfikacji
8.15.0 z dnia 03-02-2022
 • Awaryjna poprawa błędu wyboru czasu kalendarza - brak roku 2022/2023
8.13.0 z dnia 05-12-2021
 • formularz oceny technicznej obiektu
 • harmonogram - seryjna zmiana terminów
 • 2 zdjęcie w narzędziach
 • Kilkanaście poprawek i drobnych modyfikacji
8.12.0 z dnia 10-06-2021
 • Dodano możliwość wyłączenia kontroli instancji ( uruchamiania wielu kopii programu )
 • Częśći - dodano wyszukiwanie i filtrowanie po lokalizacji Części - dodano drugą wersję zestawienia rozchodu
 • Historia - w oknie edycji dodano podgląd zgłoszenia awarii
 • Harmonogram - poprawiono błąd pojedyńczego klonowania zlecenia
 • Wzory dokumentów - poprawiono błąd wydruku ( [txt] ) oraz dodano znaczniki producenta i dostawcy
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.12.0 z dnia 11-04-2021
 • Dodano korektę wielkości kodu kreskowego na etykietach - zobacz ustawienia
 • Terminal - dodano formalne potwierdzenie
 • Opomiarowanie - harmonogram - poprawiono błąd kasowania
 • Dodano uprawnienie do generowania dokumentów dla pracownik 1 i 2
 • Dodano uprawnienie zmiany pracownika odpowiedzialnego dla pracownik 1 i 2
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.11.0 z dnia 14-02-2021
 • Dodano import w rejestrze narzędzi
 • Dodano import w rejestrze opomiarowania
 • Dodano negację filtru markera M
 • Dodano zdjęcia w oknie informacjnym zdarzeń
 • Dodano skrót rozchodu części w edycji harmonogramu
 • Dodano zmianę podstawy czasu dla MTBF w raportach
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.10.0 z dnia 09-01-2020
 • rozbudowa nagłówków obiektu na wydrukach
 • dodano pole ID do etykiet części
 • dodano filtr linii w kalendarzu, oczekujących i harmonogramie
 • zgłoszenie awarii dodano potrzebna pomoc: dział IT
 • harmonogram - dodano zdjęcia
 • harmonogram - dodano link do plików z zasobów
 • harmonogram / historia - podliczenie kosztów części widocznych rekordów
 • harmonogram - dodano zapamiętywanie filtru statusu
 • historia / harmonogram / projekty - ustawienie startu z domyślnym bieżącym miesiącem
 • zakupy - dodano wyszukiwanie po nazwie i symbolu pozycji
 • dodano możliwość zmiany hasła SYSDBA
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji
8.9.0 z dnia 31-05-2020
 • dodano obsługę wyboru bazy danych przy uruchomieniu programu
 • rejestr narzędzi - dodano wydruk etykiet
 • rejestr narzędzi - dodano wyszukiwanie barcode i ID
 • rejestr narzędzi - rozbudowano eksport
 • poprawiono błąd ustawienia "baza wiedzy"
 • Raport zbiorczy - dodano podsumowanie zleceń PM
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji

Aktualizacja App Server

Aktualizacja 8.20 należy zamienić plik exe i cały folder ROOT zawarty w archiwum
Historia zmian
8.20 z dnia 28-06-2023
 • Dodano obsługę wersji językowych
 • Poprawiono edycję ostrzeżenia
 • dodano wstępne podliczenie czasów TWork, TWait, TTotal przy zamknięciu awarii / usterki
8.19 z dnia 26-02-2023
 • dodano obsługę inspekcji w cmmp1.html
8.18 z dnia 12-09-2022
 • dodano możliwość edycji liczników w cmmp1.html
 • poprawiono zmianę zgłoszenia eksploatacji na eksploatację
 • dodano numer ID w wyszukiwaniu wyposażenia
8.17 z dnia 19-23-2021
 • Poprawiono błąd dodawaniu eksploatacji i ostrzeżeń
 • Poprawiono błąd edycji eksploatacji i ostrzeżeń
 • Kilka drobnych modyfikacji i poprawek
8.16 z dnia 12-04-2021
 • dodano stronę startową
 • dodano aplikację CMMS Terminal
 • Dodano alarm audio w aplikacjach TV
 • Kilka drobnych modyfikacji i poprawek

CMMS Maszyna SMART vs CMMS Maszyna NG

CMMS Maszyna SMART jest kontynuacją programu CMMS Maszyna Next Generation ale nie jest jego aktualizacją.
Program w wersji SMART został napisany na nowo choć jest bardzo podobny co jest celowym zabiegiem – użytkownik starszej wersji ma jak najszybciej odnaleźć się w nowej. Główna zmiana jest dla użytkownika niewidoczna – to zmiana kodowania – baza starej wersji ma kodowanie polskich liter w win1250, nowa baza ma kodowanie Unicodeco otwiera drogę do powstania wersji językowych.
Odnowiono interfejs który np. przez wydzielenie bloku filtrów ma być bardziej przyjazny. Wprowadzono bardzo dużo drobnych acz istotnych zmian, np. poza awarią dodano usterkę jako awarię której naprawę można odsunąć w czasie. Zrezygnowano też z podziału na wersje, teraz jest jedna wersja sieciowa.
Największą zmianą jest jednak poszerzenie możliwości systemu przez dodanie ( opcjonalnego ) serwera dla aplikacji działających w przeglądarce, a więc na telefonach czy telewizorach.
Aplikacje te mają uzupełnić działanie systemu gwarantując szybki dostęp do informacji i pozwolić na realizację części funkcjonalności za pomocą telefonu.

Migracja ze starszej wersji

Jeśli posiadasz poprzednią wersję: CMMS Maszyna NG w wersji 7.xx to możesz przenieść dane do nowej wersji.
Należy zainstalować wersję SMART i przetestować jej funkcjonowanie z użyciem bazy testowej. Starsza i nowa wersja mogą działać jednocześnie.

Następnie zamieniamy bazę testową na pustą bazę i uruchamiamy program pompy SQL która po wskazaniu starej i nowej bazy przeniesie prawie wszystkie dane.

program do przeniesienia danych
opis w archiwum

Wersje jezykowe

Od wersji 8.20.xx możliwa jest zmiana języka programu i/lub aplikacji w przypadku serwera aplikacji mobilnych.Zastosowano bardzo prostą technikę słowników na wzór plików ini z numerowanymi frazami. W komplecie znajduje się słownik z językiem angielskim a użytkownik może we własnym zakresie przygotować słownik z dowolnym innym językiem.
Wersje językowe są przypisane do konkretnej kopii programu a w przypadku aplikacji mobilnych można włączyć / wyłączyć tłumaczenie z poziomu aplikacji co pozwala np. na tworzenie stanowisk dla pracowników obcojęzycznych.
Wersje językowe wymagają wykupu oddzielnej licencji
Więcej w rozdziale Uprawnienia, ustawienia, języki

Dokumentacja starszej wersji

Dokumentacja i aktualizacja starszej wersji programu - CMMS Maszyna Next Generations

Podręcznik programu CMMS Maszyna NG Aktualizacja do wersji 7.03 c:14