^
Golem OEE MES - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

Pliki instalacyjne

pliki instalacyjne, aktualizacje

Aktualna wersja

wersja 10.40 z dnia 2024-02-25
wesja core aplikacji mobilnych:12

Pakiet instalacyjny

pakiet nie posiada plików licencyjnych - te dostarczane sa podczas zakupu systemu golem_mes_10_40.zip

Aktualizacja

pliki exe oraz katalog root z aplikacjami mobilnymi do podmiany golem_mes_aktualizacja_10_40.zip

Pakiet wersji językowych

golem_mes_lang_14.zip

Serwer SQL

firebird_2_5.zip

Historia zmian

10.40 2024-02-25
 • dodano komentarze do zmiany operatora, pracownika ur i ustawiacza
 • raport podsumowanie grupy kWh
 • nowa tabela zleceń zawieszonych i oczekujących
 • rozbudowa symulatora maszyn
 • duża ilość drobnych modyfikacji i poprawek
 • aplikacje - nowa aplikacja TV RANK LIST
 • aplikacje - aplikacja Station – kontrola stacji i diagnostyka nadzorców
 • aplikacje - dodanie podglądu karty info produktu / narzędzia
 • aplikacje - dodano wykresy statusu rozszerzonego
 • aplikacje - dodano podgląd komunikatów
 • aplikacje - drobne modyfikacje i poprawki
10.39 2023-11-07
 • dodano obsługę pakietu Golem CSV Skrypty, SQL, CSV
 • kilkanaœcie drobnych modyfikacji i poprawek

10.38 2023-04-16
 • kilkanascie drobnych modyfikacji i poprawek
 • raport podsumwowanie grupy - export
 • raport podsumwowanie grupy UR
 • miesięczna os czasu - tabela - export
 • kreator eksportu - dodano parametry taktu
 • kreator eksportu - dodano typ "zlecenia dla produktu"
 • silnik OEE - ustawienia wykorzystania "Mikro postoju i/lub Pt1 nie jest stratą"
 • rozbudowa aplikacji Logistic Andon

10.37 2022-12-19
 • rozbudowano program konstruktor
 • dodano nowš metodę wyznaczania wydajności
 • dodano raport dzienny dla grupy z uwzględnieniem zmian operatorów i zleceń
 • przebudowano raport podsumowania grupy
 • raport zbiorczy - dodano listę zleceń
 • dodano kreator eksportów danych dla tabel przestawnych
 • do zgłoszenia awarii CMMS dodano nazwę statusu rozszerzonego
 • aplikacje mobilne - dodano TEEP
 • aplikacje mobilne - nowa aplikaja TV dla utrzymania ruchu

10.36 2022-03-28
 • dodano raport statusow rozszerzonych dla grupy maszyn
 • maile z powiadomieniami - tryby dla pojedyńczych zdarzeń andon
 • dodano zużycie surowca w ekranie grupy
 • raporty grupowe przezbrajania i UR dodano podsumownie
 • poprawiono blad numeru zlecenia przy korekcie brakow/produktu dla zamkniętych zlecen
 • konstruktor - zapis definicji statusow do pomocniczej tabeli cfgv_ststusr
 • kilkanaœcie drobnych modyfikacji
 • aplikacje mobilne - poprawiono wyswietlanie nazwy andon U2
 • aplikacje mobilne - aplikacja TCHPB - dostoswanie do ukladu zmian 7..15
 • aplikacje mobilne - pophd i cmhd - dodano wyœwietlanie zurzycia energii
 • aplikacje mobilne - dodano podglšd zdarzeń ( EV ) w powiadomieniach
 • aplikacje mobilne - kilkanaœcie drobnych modyfikacji

10.35 2022-01-09
 • dodano aplikację TV HPB
 • poprawiono błąd formularza zgłoszeń CMMS
 • asystent zmiany statusu
 • rozbudowa widoku raporty
 • raport miesięczny poprawki
 • kilkanaœcie drobnych modyfikacji i poprawek

10.34 2021-09-20
 • poprawiono błąd połączenia bazy cmms dla serwera linux
 • dodano możliwoœć zmiany hasła dla SYSDBA
 • konstruktor - "rozpiska" wejœć koncentratorów
 • dodano symulator maszyn na potrzeby testów, szkoleń etc.
 • nowy raport zbiorczy dla operatora
 • raporty - analiza zleceń - dodano eksport
 • kilkanaœcie drobnych modyfikacji

10.33 2021-08-24
 • nowy raport zbiorczy dla maszyny
 • nowy raport zbiorczy dla zlecenia
 • nowy zestaw raportow meeting board
 • nowy wykres arytmetycznych czasów cyklu i wydajnosci
 • dodano pakiet tłumaczeń dla nowych aplikacji mobilnych
 • dodano widok tabelaryczny trendu miesiecznego
 • poprawiono asystenta motogodzin

10.32 2021-05-16
 • Dodano szyfrowanie SSL/TLZ e-maili
 • Dodano pomoc kontekstowš w programie konstruktor
 • poprawiono błąd raportów operatora - błąd ostatniej godziny przed zmianą operatora
 • kilka drobnych modyfikacji i poprawek
 • aplikacje mobilne - kilka poprawek i modyfikacji

10.31 2021-03-08
 • Poprawiono błąd wyboru roku w raportach
 • poprawiono błąd asystenta braków - braki w/g krotnosci
 • Dodano analize zakresu na wykresie osi miesiecznej ( klient hd )
 • dodano raport/analizę zleceń w ramach produktu
 • dodano raport checklista
 • dodano raport analizy aktywnosci uzytkownikow
 • aplikacje mobilne - kilka poprawek i modyfikacji

10.30 2021-01-07
 • aplikacja pop - poprawki dla miejszych rozmiarow ekranu
 • dodano dodawanie wagowe brakow w trybie z klasyfikacja
 • poprawiono obsługę stalej podstawy wykresie wydajnosci
 • kilka drobnych modyfikacji i poprawek

10.29 2020-10-16
 • nowy zestaw aplikacji mobilnych - info w dokumentacji - rozdzial aplikacje przegladarkowe
 • nowy program kliencki dla monitorow full HD - info w dokumentacji - rozdzial program kliencki