^
GOLEM OEE MES - centrum pomocy i dokumentacji
Szukaj:

O systemie

Wstęp, architektura, instalacja
Uczestnictwo w rozmowach z GOLEMEM wymaga od ludzi cierpliwości, a przede wszystkim opanowania, bywa on bowiem z naszego punktu widzenia arogancki i apodyktyczny; właściwie jest tylko bezwzględnym weredykiem - w logicznym a nie tylko towarzyskim sensie - i za nic ma miłość własną rozmówców toteż na jego pobłażliwość liczyć niepodobna.
                       Stanisław Lem - GOLEM XIV
Golem OEE MES jest prostym systemem MES (Manufacturing Execution Systems) zapewniającym
maksymalną kontrolę produkcji przy minimalnych nakładach finansowych i technicznych.

Strona systemu Golem OEE MES

prezentacja


przentacja systemu Golem OEE MES w pdf

InstalacjaW skrócie: wystarczy wypakować programy do odpowiednich katalogów, na komputerze serwerze stworzyć katalog z bazami danych i zainstalować serwer Firebird, w programach skonfigurować adresy sieciowe w plikach serwer.ini, odblokować kilak portów tcp/ip i … to wszystko.
Szczegółowo instalacja, konfiguracja oraz wszystkie informacje istotne z punktu widzenia działu IT są w tym dokumencie: Instalacja systemu

Pierwsze logowanie

W nowej bazie danych znajduje się konto użytkownika neuron z hasłem neuron.
Tak więc po instalacji nowego systemu możemy rozpocząć pracę używając tego hasła.
W pierwszej kolejności należy wiec usunąć konto neuron i założyć własne konto z własnym hasłem.
Użytkownik systemu, konta, uprawnienia

Numeracja

Numer wersji (ID programu) składa się z trzech numerów n1.n2.n3 gdzie
 • n1 – numer wersji bazy danych
 • n2 - numer wersji systemu
 • n3 – numer kompilacji konkretnego programu
Numer kompilacji mówi nam że zmiany wprowadzono tylko w tym konkretnym programie,
np. w programie klienckim i można zaktualizować tylko ten program.
Jeśli zmieni się numer bazy lub numer wersji systemu bezwarunkowo wszystkie programy muszą zostać zaktualizowane inaczej nie mamy gwarancji prawidłowej pracy

Dodatki

Są trzy oddzielnie licencjonowane dodatki podnoszące funkcjonalność systemu:
 • Licencja serwera aplikacji mobilnych
 • Licencja na obsługę 8 koncentratorów – standardowo system obsługuje 4 koncentratory
 • Licencja na obsługę wersji językowych

Autoryzacja i Wersja testowa

Autoryzacja systemu polega na umieszczeniu w katalogu stacji zbierania danych specjalnych kluczy licencyjnych.
Oczywiście dotyczy to pakietu pobieranego ze strony albo sytuacji gdy dokupujemy poszczególne składniki.
Jeśli nie ma kluczy licencyjnych system (albo serwer http) pracuje w trybie testowym.

System działający w trybie testowym ma następujące ograniczenia:
 • odsługuje tylko jeden koncentrator, pozostałe są w trybie symulatorów
 • obsługa koncentratora zostaje zatrzymana po 24 godzinach – konieczny jest restart systemu
 • program kliencki wyświetla informację o pracy w wersji demonstracyjnej i czas do zatrzymania pomiarów
Pozwala to na przetestowanie systemu bez koncentratorów ( z ich symulatorami ) oraz na tworzenie instalacji testowych z możliwością pełnego przetestowania z jednym koncentratorem.

Analogicznie możemy przetestować serwer http dla aplikacji mobilnych. Po 24 godzinach aplikacje mobilne przestają funkcjonować i konieczne jest zrestartowanie stacji albo ręczne odblokowanie wznowienie pracy.

Architektura systemu

Składniki systemu

 • Serwer SQL Firebird
  Serwer „opiekuje się” bazami danych systemu. Jeśli jakiś program chce odczytać jakieś dane z bazy to „prosi” serwer: przyślij mi takie to a takie dane, jeśli chce zapisać to wysyła do serwera żądanie: do takiej to a takiej tabeli zapisz takie to a takie dane.

 • Stacja zbierania danych
  Stacja zbierania danych jest bezobsługowym programem który komunikuje się z koncentratorami wejść via porty RS i przetwarza wszystkie informacje zapisując je w bazie danych i udostępniając online innym programom.
  Można powiedzieć że stacja jest swego rodzaju serwerem aplikacyjnym. Kiedy operator zmienia status maszyny to program kliencki wysyła do stacji polecenie zmień status maszyny. Stacja zapisuje nowy status w swojej podręcznej bazie i w bazie SQL i informuje wszystkie inne programy jaki jest nowy, aktualny status. Stacja posiada interfejs użytkownika ale jest on w zasadzie potrzebny tylko podczas uruchamiania systemu i jego późniejszej konserwacji.

 • Program kliencki
  Program kliencki pozwala na sterowanie systemem, na wizualizację pracy maszyn, na generowanie raportów. Program kliencki łączy się z bazą SQL aby pozyskać informację o konfiguracji oraz aby pobrać dane do tworzenia raportów długoterminowych. Dane dla mini raportów oraz informacje o stanie aktualnym program kliencki pobiera bezpośrednio ze stacji zbierania danych za pomocą protokołu TCP/IP

 • Program Konstruktor
  Konstruktor to program który pozwala na konfigurację systemu, parametryzację nadzorców „opiekujących” się maszynami, na tworzenie grup odpowiedzialnych za sposób wyświetlania danych itp.

 • Serwer HTTP/REST który jest dodatkiem do programu stacji
  Serwer pozwala na obsługę aplikacji działających w przeglądarkach a więc np. na urządzeniach mobilnych. Serwer jest wbudowany w program stacji zbierania danych.

Rola aplikacji mobilnych

System Golem powstał jako zbiór aplikacji dla systemu windows. W poprzedniej wersji nawet programy paneli operatorskich i wizualizacji dla TV były aplikacjami windowsowymi.
Nowy system uzupełniono o aplikacje mobilne, a w zasadzie aplikacje działające w przeglądarkach www. Tworzy to swego rodzaju podział. Urządzenia z przeglądarkami przejąć mogą obsługa systemu przez operatorów, np. za pomocą tabletów przypisanych maszynom, wizualizacja dla dużych monitorów ( TV ) może być uruchomiona na małych „komputerkach”, szybki dostęp do podstawowych danych operacyjnych nie wymaga dostępu do programu klienckiego.
Z kolei program kliencki może być dedykowany dla działań analitycznych, raportowania, tworzenia kartotek produktów i zleceń.
Oczywiście serwer i dedykowane mu aplikacje mobilne są opcjonalne, wszystkie podstawowe funkcje systemu można obsłużyć bez jego posiadania.

Golem Mini RPM, Golem Display

To dwa proste darmowe programy realizujące ograniczoną część funkcji systemu Golem OEE MES z użyciem dedykowanych dla niego koncentratorów wejść
Oba programy są bardzo proste, szybkie w konfiguracji, nie oferują usług sieciowych ale też nie wymagają serwera SQL. Oba mogą być traktowane jako „systemy startowe”

Golem Mini RPM ( rejestrator pracy maszyn )
Program ogranicza się do zliczania cykli, pomiaru wydajności i podziału czasu na czas efektywnej pracy, mikro postoje i czas nieoznaczony. Oferuje prezentację stanu, obrazowanie pracy na osi czasu i bardzo proste raporty.

Warto dodać że tak właśnie wyglądały tworzone w latach 2000 – 2005 przez naszą firmę systemy poprzedzające powstanie pierwszego systemu z długiej rodziny systemów Golem ( Golem, Golem OEE, Golem OEE SV, Golem OEE SV Next, Golem OEE MES).

Strona Golem Mini

Golem Display


Pozwala na stworzenie prostej tablicy informującej o stanie maszyn. Tablica może rejestrować pracę od 1 do 12 maszyn a wejścia koncentratora poza śledzeniem cyklu / pracy maszyny na podstawie których wyznaczane są liczniki produktu i efektywnego czasu pracy mogą służyć do sterowania statusem ( aktualnym stanem maszyny) wezwania pomocy, kasowania liczników oraz sterowania wyświetlaniem ekranów dzięki czemu do pracy nie jest wymagana ani mysz ani klawiatura.
Tablicą jest dowolny telewizor lub monitor HD a program można uruchomić na komputerze PC o niewielkiej mocy, np. mikroPC z procesorem atom i systemem windows

Strona Golem Display