Menu
C:\>
oprogramowanie dla produkcji i utrzymania ruchu
^

AutoHarmonogram

Program Auto Harmonogram jest narzędziem pozwalającym na ewidencjonowanie pojazdów oraz wspomagającym planowanie wszelakich czynności okresowych związanych z ich eksploatacją.
Składniki programu :
  • Ewidencja pojazdów wszelkie dane administracyjne i opisowe
  • Terminarz badań technicznych, ubezpieczeń OC i badań UDT
  • Harmonogram zadań do wykonania w przyszłości
  • Historia awarii i eksploatacji
  • Ewidencja zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak paliwa, oleje etc.
  • Rejestr dostępnych części z przyporządkowaniem do pojazdów
  • Rejestr firm związanych z pojazdami
Na podstawie tych wpisów z termianrza przeglądów i harmonogramu zadań program generuje raport o czynnościach do wykonania na najbliższe dni i czynnościach które są już przeterminowane.
Program można uruchomić w tzw. trybie kontroli alarmów. Pozwala to np. na wywoływanie programu co ustalony czas za pomocą harmonogramu zadań wbudowanego w windows. Program sprawdza wtedy czy są jakieś zaległe lub zaplanowane zadania a jeśli nie to się sam zamyka.

Program Autoharmonogram jest znacząco uproszczoną wersją programu CMMS Maszyna z terminologią dla samochodów.

zarządzanie serwisem samochodów

cennik

Licencja jednostanowiskowa 99 zł netto
Licencja wielo-stanowiskowa (sieciowa) 199 zł netto