Menu
C:\>
oprogramowanie dla produkcji i utrzymania ruchu
^

Nasze publikacje

Przy okazji prac nad naszymi programami powstało kilka artykułów o charakterze ogólnym odnoszących się do tematyki wskaźnika OEE czy szeroko rozumianego utrzymania ruchu.
Niektóre z nich doczekały się przedruku w prasie branżowej.


Wskaźnik OEE - teoria i prakytka

Wskaźnik OEE wyliczany jest za pomocą bardzo prostej formuły matematycznej.
Wydaje się więc być prostym narzędziem. A tak nie jest.
W artykule opisano wskaźnik, metody pomiaru, ale też niebezpieczeństwa związane z jego praktycznym stosowaniem.


Czas naprawy maszyn

Wiele osób, często osób na stanowiskach zarządczych, nie mających bezpośredniego doświadczenia w utrzymaniu ruchu postrzega naprawę jako zdarzenie o charakterze liniowym: zgłoszono awarię, ktoś poszedł i naprawił.
Rzeczywistość bywa jednak inna, czasami drastycznie inna niż ogólnie przyjęte wyobrażenia.


TPM w praktyce

System TPM i S5 to bardzo cenne narzędzia w służbie utrzymania ruchu. Szczególnie ważny w czasach braków kadrowych zmuszających firmy do przerzucania części zadań na pracowników produkcyjnych.


MTBF MTTR w praktyce

Wskaźniki MTBF, MTTR i MTTF są kluczowymi wskaźnikami KPI w utrzymaniu ruchu.
Wielu menadżerów zarządzających tym obszarem albo go nadzorujących przyjmuje coraz częściej bardzo niebezpieczne założenie że stan parku maszynowego i skuteczność pracy można bezkrytycznie oceniać za pomocą tych wskaźników.


Publikacje są darmowe i mogą być powielane i rozpowszechniane jednak tylko i wyłącznie w całości, publikacja na stronach internetowych w formie innej niż link do pliku pdf z naszego serwisu , przedruk lub wykorzystanie fragmentów tylko i wyłącznie za zgodą autora.


Poza publikacjami dostępne są trzy strony tematyczne:
  • Wskaźnik OEE - strona na temat wskaźnika OEE
  • CMMS - strona na temat systemów CMMS
  • MES - strona na temat systemów MES
powiązane produkty
Golem OEE MES
CMMS Maszyna
CMMS TPM