Menu
C:\>
oprogramowanie dla produkcji i utrzymania ruchu
^

CMMS - Computerized Maintenance Management Software

Na rynku funkcjonuje wiele rozwiązań klasy CMMS. Są to zarówno mniejsze programy jak i duże systemy typu SUR czy AGILITY o dużych możliwościach ale i wysokiej cenie.
W ostatnich latach popularność tego typu rozwiązań lawinowo rośnie, głównie za sprawą tzw. dyrektywy maszynowej która reguluje zasady budowy, eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń. Co prawda dyrektywa maszynowa nie nakłada obowiązku używania oprogramowania CMMS ale nakłada na przedsiębiorców szereg wymogów związanych z prowadzeniem dokumentacji czemu zastosowanie takiego oprogramowania sprzyja.

Innym powodem dla którego rola systemów CMMS rośnie jest coraz większa świadomość decydentów dla których służby utrzymania ruchu przestają być piątym kołem u wozu a stają się jednym z kluczowych elementów nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Główne zadania systemów CMMS:
  • Zarządzanie zasobami technicznymi - maszynami, narzędziami, aparaturą pomiarową, infrastrukturą techniczną
  • Zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
  • Harmonogramowanie planowych prac: przeglądów okresowych, konserwacji etc.
  • Reagowanie na nieplanowane zdarzenia, głównie awarie
  • Zarządzanie dokumentacją techniczną
Z utrzymaniem ruchu, a więc z systemami CMMS związane są też dwa stosunkowo nowe pojęcia: EAM i TPM

EAM

Enterprise Asset Management - zarządzanie majątkiem firmy.
CMMS i utrzymanie ruchu kojarzone jest najczęściej z maszynami. Współcześnie jednak coraz częściej zadania i systemów informatycznych i pracowników UR rozciągają się na całość majątku - budynki, pojazdy, infrastruktura energetyczna.
EAN to też synonim ogólnej strategii kompleksowego zarządzania majątkiem od planów zakupowych, przez eksploatację aż po utylizację.

TPM

Total Productivity Maintenance - Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu
Nie ma prostej (jednoznacznej) odpowiedzi co to jest TPM. Generalnie chodzi jednak o rozciągnięcie zadań związanych z utrzymaniem ruchu na całą firmę.
  • Przemyślany zakup maszyn gwarantuje ich długotrwałą, bezawaryjną pracę i niskie koszty UR w przyszłości
  • Dobrze wyszkoleni operatorzy to mniejsza ilość awarii
  • Pracownicy dbają o swoje maszyny - część "przeglądów okresowych" to ich zadanie
  • Pracownicy, w/g określonych procedur wstępnie diagnozują awarie a ich przełożeni gwarantują sprawną komunikację z działami UR


Nasze rozwiązania dla służb utrzymania ruchu:


program CMMS Maszyna - program dla służ utrzymania ruchu
program CMMS TPM - program do zarządzania utrzymaniem ruchu przez pracowników produkcji
program "Formy Wtryskowe" - odmiana programu CMMS Maszyna dedykowana dla form wtryskowychprogram cmms maszyna smart - aktywne menu
zobacz też
Systemy MES