Menu
C:\>
oprogramowanie dla produkcji i utrzymania ruchu
^
CMMS TPM

Zarządzanie utrzymaniem ruchu przez pracowników produkcyjnych

Program CMMS TPM jest programem zarządzającym zadaniami pracowników produkcyjnych związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem sprawności maszyn i urządzeń oraz organizacją i bezpieczeństwem pracy w duchu systemu TPM i S5.
przeczytaj: TPM w praktyce
Coraz bardziej skomplikowane maszyny i coraz większe braki kadrowe w obszarze utrzymania ruchu zaczynają zmuszać firmy do przerzucania części zadań przypisanych do niedawna technikom i inżynierom UR na personel produkcyjny.
Nie można jednak pracownikom po prostu powiedzieć „macie zrobić” tylko trzeba stworzyć dla nich dobrze przemyślane procedury postępowania i stworzyć sensowny sposób nadzoru nad ich pracą w tym zakresie.

Funkcje programu:
  • Tworzenie kart kontrolnych wraz z kartami informacyjnymi
  • Zarządzanie kartami kontrolnymi ( można je wypełniać ręcznie lub zatwierdzać w programie)
  • System komentarzy z opcją „czerwonej kartki”
  • Formularze problem, przyczyna, rozwiązanie
  • Obsługa wniosków Kaizen
  • Informacje o wypadkach i bezpieczeństwie
  • Współpraca z programem CMMS Maszyna
Centrum pomocy i dokumentacji
na tej stronie dostępna jest, bez żadnej rejestracji, pełna dokumentacja i wersja demo
(kliknij aby powiększyć )
Więcej ekranów
Wersja demonstracyjna

ograniczenia opisano w podręczniku programu

Licencja wielo-stanowiskowa (sieciowa) 1500 zł netto

szczególowa oferta handlowa z warunkami licencyjnymi
Cena programu CMMS TPM jest porównywalna z ceną jedno - dwu dniowego szkolenia z tematyki TPM dla jednego pracownika !!!
Program CMMS TPM jest całkowicie niezależny od programu CMMS Maszyna i może być użytkowany przez firmy mające inne rozwiązania Informatyczne zarządzające utrzymaniem ruchu.

Jednak CMMS TPM potrafi współpracować z programem CMMS Maszyna w ten sposób że można za jego pomocą zgłaszać awarie oraz uzyskać wgląd w harmonogram zadań i historię awarii wybranej maszyny, czyli może on przejąć zadania terminala zgłoszeń awarii z programu CMMS Maszyna.
powiązane produkty
CMMS Maszyna