Menu
C:\>
oprogramowanie dla produkcji i utrzymania ruchu
^
AutoHarmonogram
Program AutoHarmonogram to proste narzędzie pozwalające na stworzenie ewidencji pojazdów, „pilnowanie” terminów badań technicznych, ubezpieczeń, UDT oraz innych dowolnych planowanych czynności oraz gromadzenie historii ich eksploatacji.

Program składa się z kilku prostych powiązanych ze sobą rejestrów:
  • Ewidencja pojazdów wszelkie dane administracyjne i opisowe
  • Terminarz badań technicznych, ubezpieczeń OC i badań UDT
  • Harmonogram zadań do wykonania w przyszłości
  • Historia awarii i eksploatacji
  • Ewidencja zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak paliwa, oleje etc.
  • Rejestr dostępnych części z przyporządkowaniem do pojazdów
  • Rejestr firm związanych z pojazdami
Na podstawie tych wpisów z termianrza przeglądów i harmonogramu zadań program generuje raport o czynnościach do wykonania na najbliższe dni i czynnościach które są już przeterminowane.
Program można uruchomić w tzw. trybie kontroli alarmów. Pozwala to np. na wywoływanie programu co ustalony czas za pomocą harmonogramu zadań wbudowanego w windows. Program sprawdza wtedy czy są jakieś zaległe lub zaplanowane zadania a jeśli nie to się sam zamyka.

Podręcznik programu
Program dostępny jest w 3 wersjach:
  • jednostanowiskowej darmowej
  • jednostanowiskowej ( bez żadnych limitów )
  • wielostanowiskowej opartej o serwer SQL
Wersja darmowa ma ograniczenie do 3 pojazdów w rejestrze
Pakiet instalacyjny darmowej wersji programu
Program AutoHarmonogram powstał podczas pracy nad oprogramowaniem CMMS Maszyna jako jego maksymalnie uproszczona, dedykowana autom wersja.
Podstawowym kryterium była maksymalna prostota. Dlatego każdy kto ma większe wymagania albo nadzorem chce objąć inny majątek techniczny powinien zapoznać się z programem CMMS Maszyna SMART
Wersja jednostanowiskowa 250 zł netto
Wersja wielo-stanowiskowa (sieciowa) 450 zł netto
licencja bezterminowa