Menu
C:\>
oprogramowanie dla produkcji i utrzymania ruchu
^
Programy dla utrzymania ruchu
CMMS Maszyna SMART
"sprytne” oprogramowanie dla utrzymania ruchu

historia awarii, harmonogram przeglądów, ewidencja, części, dokumenty, etc..
CMMS TPM
Zarządzanie zadaniami pracowników produkcyjnych związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem sprawności maszyn oraz bezpieczeństwem i organizacją pracy w duchu TPM i S5.
Formy Wtryskowe
Odmiana programu CMMS dedykowana dla form wtryskowych, zarządzania ich życiem (od zaprojektowania do kasacji lub sprzedaży), ich instalacjami i utrzymaniem.
AutoHarmonogram
Ewidencja pojazdów, terminy badań, ubezpieczeń, UDT gromadzenie historii ich eksploatacji.
MES, OEE, monitorowanie pracy maszyn, chronometraż
Golem OEE MES
System klasy MES monitoruje pracę maszyn, ich postoje, wydajność, produktywność, zlecenia produkcyjne, zaangażowanie operatorów.
Golem Chronometraż
system do pomiaru czasu czynności manualnych i półautomatycznych
Golem Mini RPM
Golem Mini RPM jest maksymalnie uproszczoną wersją systemu Golem OEE MES.
Nadaje się idealnie do tworzenia małych systemów monitorujących pracę maszyn w małych przedsiębiorstwach oraz jako swego rodzaju „zestaw startowy” dla dużego Golema.
Golem display
Program pozwalający na stworzenie prostej tablicy informującej o stanie maszyn z wykorzystaniem koncentratora wejść systemu Golem OEE MES.
Karty OEE SPC
Alternatywa dla papierowych kart OEE
Usługi
Starsze produkty
Przewodnik produkcyjny
Program do zarządzania jednostkowymi zleceniami produkcyjnymi które z natury trwają długo i składają się z dużej ilości zadań o dużej zmienności
Produkt - Baza Wiedzy
Dystrybucja danych technologicznych dla pracowników produkcyjnych
Hall 2007
projekt zamknięty
polski produkt
prezentowane produkty
są naszymi autorskimi rozwiązaniami